Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kolejny Uniwersytet wdraża oprogramowanie SIMPLE

MedicalOnline.pl | 2013-03-25
W dniu 11.03.2013 władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”. 

Firma SIMPLE wykona Zadanie implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarach :
  • Finanse i Księgowość  z rozszerzeniem o funkcjonalność INFO
  • Zarządzanie Personelem (w tym ePIT)
  • Majątek Trwały 
  • Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa 
  • Ewidencja Sprzedaży 
  • Ewidencja Zakupu 
  • Zarządzanie Projektami  
  • Analizy (Raportowanie/Controling – system Business Intelligence [BI]),
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów 
Władze Uczelni podejmując decyzję o koniczności rozbudowania wdrożenia systemu ERP o funkcjonalności analityczne, potwierdziły iż branża edukacyjna coraz odważniej patrzy w kierunku rozwiązań klasy Business Intelligence. W dzisiejszych czasach dla Uczelni ważne jest kontrolowanie zysku osiąganego ze świadczonych usług oraz panowanie nad finansami szkoły. Realizacja projektu zapewni sprawny przepływ informacji w całej jednostce oraz usprawni proces zarządzania budżetami i alokacji kosztów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się placówką, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Obecnie, dzięki 700 osobowej kadrze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie, wykształcenie zdobywa 15 tysięcy studentów.