Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

RABAT 100 zł do 15.04.! SZKOLENIE "Czas pracy w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych" 22 kwietnia 2013r.

serwiszoz.pl | 2013-03-22
Czas i miejsce:
22 kwietnia 2013 r.
godz. 10.00-16.00
Warszawa

Akademia Wiedza i Praktyka i „Healthcare Management Magazine” zapraszają na szkolenie Czas pracy w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych. Wykonywanie świadczeń medycznych na podstawie stosunku pracy zasługuje na to, aby był on ograniczony w stosunku do regulacji Kodeksu pracy. Takie szczegółowe unormowania zawiera ustawa o działalności leczniczej.

Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć, jakie normy czasu pracy obowiązują pracowników medycznych, jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać, a także kiedy i na jakie okresy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy.

Dodatkowo zajmiemy się zagadnieniem skróconego czasu pracy pracowników niektórych komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych, m.in. pracowników zatrudnionych w działach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - do kiedy ta grupa zachowuje swoje dotychczasowe przywileje i na jakich zasadach może z nich korzystać?

Skoncentrujemy się również na dyżurach medycznych. Obecne przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących ich pełnienia w zależności od zatrudnienia w danej jednostce organizacyjnej. Odpowiemy m.in. na pytania, czy dyżur medyczny może naruszać prawo do odpoczynku, czy jest wliczany do limitu nadgodzin. Wskażemy też sposoby jego rekompensaty.

Dodatkowo ustawa o działalności leczniczej nałożyła na kierowników placówek medycznych obowiązek informowania raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób lub praktyk zawodowych, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie takiej regulacji spowodowało niepewność wśród menedżerów, gdyż nie wiedzą, jaką w praktyce przyjąć formę przekazywania wymaganej informacji do PIP? Czy w sytuacji, gdy nie ma jasno określonych wymogów, mogą przekazywać te dane w formie pisemnej, e-mailem czy faksem? Pamiętajmy przy tym, że za ich nieudzielenie grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ponadto od początku 2013 roku zmieniły się normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, lecz nowe rozporządzenie dotyczy tylko SPZOZ i jednostek budżetowych. Podczas szkolenia będziemy mówić także o tym, czy takie rozwiązanie nie pogłębia dysproporcji opieki medycznej w zależności od podmiotu tworzącego, czy pacjenci leczeni w spółkach nie wymagają ustawowych gwarancji bezpieczeństwa i jakości świadczeń leczniczych.

Szkolenie kierujemy do:
 • specjalistów ds. kadr, specjalistów ds. kadr i płac w podmiotach leczniczych
 • osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy w podmiotach leczniczych
 • dyrektorów personalnych w podmiotach leczniczych
 • głównych księgowych
 • pielęgniarek naczelnych, pielęgniarek koordynujących, oddziałowych

Szkolenie poprowadzi:
Trener Joanna Kaleta – aplikant adwokacki, szkoleniowiec i autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz czasu pracy kierowców i ochrony zdrowia.

Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 2. Szczególne uprawnienia pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających w formie spółki prawa handlowego
 3. Planowanie czasu pracy
 4. Dyżur medyczny
 5. Rozliczanie czasu pracy
 6. Ewidencja czasu pracy, w tym ewidencja dyżurów
 7. Zagadnienie umów cywilnoprawnych oraz podmiotów zewnętrznych dotyczących zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz świadczenia usług w zakresie dyżurów
 8. Kontrola podmiotów leczniczych przez PIP

Warunki uczestnictwa:
PROMOCJA!
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 kwietnia 2013 r. koszt szkolenia wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł.
Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł + 23% VAT, koszt brutto: 676,50 zł.
Uczestnikom opłacającym  udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

W PREZENCIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA publikacja „Healthcare Management Magazine Niezbędnik 2013” o wartości 69 zł brutto.

Formularz zgłoszenia online

Więcej informacji o szkoleniu:
Organizator szkolenia
Izabela Staszkiewicz-Wąs
tel.: 785 88 41 13
e-mail: IStaszkiewicz@wip.pl
Tagi: czas pracy