Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM "BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE"

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Warszawa 6/7 czerwca 2013 r.

Miejsce Obrad
Hotel Gromada
Warszawa, ul. 17 stycznia 32

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIV, tradycyjnie czerwcowym spotkaniu, poświęconym organizacji i funkcjonowaniu bloku operacyjnego.

Dość powszechnie uważa się, że blok operacyjny to serce szpitala. Blok operacyjny jest autonomiczną częścią szpitala. Jest miejscem, gdzie wykonywane są najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne procedury medyczne, ale jest też miejscem gdzie pomimo dość wysokich kosztów, generowane są największe przychody szpitala.

W tym roku, kolejnym roku, niedoszacowania kontraktów, obniżania płac personelu medycznego i jego redukcji, problemy organizacyjne pracy w blokach operacyjnych stają się być coraz bardziej istotne.

Wydaje się, iż taka organizacja pracy w bloku operacyjnym, która zapewni bezpieczeństwo pacjentów, jego właściwe „obłożenie", a zarazem godziwe wynagrodzenie personelu, jest jednym z najważniejszych zadań organizacyjnych dla kierownictwa szpitali.

Pomimo wyzwań organizacyjno-logistycznych, nie sposób, nie docenić konieczności nieustannego rozwoju technologicznego zarówno narzędzi operacyjnych jak i wyposażenia bloków operacyjnych. Autorzy programu bardzo zdecydowanie opowiadali się za utrzymaniem sesji dotyczącej tej problematyki. Bez postępu technologicznego nie ma rozwoju!

Z wyrazami szacunku
Zespół Organizatorów Sympozjum

Program Sympozjum

Przygotowanie i koordynacja programu
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
 

Dzień I - 6 czerwca 2013 roku (czwartek)

Sesja I
Wykorzystanie bloku operacyjnego

Sesja II
Ergonomia w bloku operacyjnym

Sesja III
Zdarzenia niepożądane w bloku operacyjnym

Dzień II 7 czerwca 2013 roku (piątek)

Sesja IV
Organizacja i praca zespołów w bloku operacyjnym

Sesja V
Nowoczesne techniki w bloku operacyjnym

Szczegułowe informacje na stronie:


Organizatorzy

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa
tel. (0-22) 867 24 26, (0-22) 867 24 25, fax (0-22) 201 25 69
sekretariat@ipoz.pl