Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ nie zapłaci za wszystkie nadwykonania

www.serwiszoz.pl; Paulina Wójcik-Lulka, radca prawny | 2013-03-16

Placówka, aby uzyskać zapłatę za nadwykonania, musi udowodnić konieczność natychmiastowego udzielenia świadczenia medycznego ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. 

Świadczeniodawca będący stroną umowy o świadczenie usług medycznych jest precyzyjnie związany wskazanymi limitami usług, za wykonanie których uzyska od Narodowego Funduszu Zdrowia wynagrodzenie. Dlatego nie może skutecznie domagać się zapłaty wynagrodzenia za każde wykonane świadczenie ponadlimitowe, ale tylko i wyłącznie za te, co do których wykonania został ustawowo zobowiązany, mimo przekroczenia umownego limitu.

Obowiązek wykonywania świadczeń w nagłych przypadkach, zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, bez względu na uzgodnione z
Narodowym Funduszem Zdrowia limity, w warunkach tzw. przymusu ustawowego.

>>Masz problem z odzyskaniem środków za nadwykonania? Dowiedz się, jaką taktykę procesową przyjąć, aby wygrać spór z NFZ podczas IV Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 25-26.04 w bezpośredniej rozmowie z ekspertem! Sprawdź szczegóły oferty z RABATEM!

Warto przypomnieć, że nie jest możliwe zawarcie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej klauzuli dotyczącej limitowania świadczeń ratujących życie. Zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego zapis taki należy uznać za nieważny. Niemożliwe przecież wydaje się ograniczenie środków finansowych na zabiegi tego typu. Byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa. Ponadto nie można przewidzieć liczby pacjentów z zawałem serca lub innym nagłym schorzeniem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 maja 2006 r., sygn. akt I ACa 1422/05, opubl. Lex nr 298597). Skutkuje to oceną, że świadczeniodawcy przysługuje umowne wynagrodzenie, także za ponadlimitowe świadczenia udzielone ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia.

>>Zapraszamy na IV Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 25-26.04. Tematy przewodnie konferencji: planowana reforma NFZ i informatyzacja podmiotów leczniczych. 20 ekspertów, w tym z Ministerstwa Zdrowia. Zobacz agendę i zgłoś udział!

 

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej