Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"Rz": RPO: Polska nie zrealizowała zaleceń Trybunału w Strasburgu

Rzeczpospolita | 2008-12-24

Nadal nie ma przepisów, umożliwiających zaskarżenie decyzji lekarskiej, w sytuacji, gdy pacjent się z nią nie zgadza - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich, przypominając że nie zostało zrealizowane zalecenie Trybunału w Strasburgu w tej sprawie - informuje Rzeczpospolita.

Trybunał orzekając w sprawie Alicja Tysiąc przeciw Polsce uznał, że Polska odmawiając kobiecie usunięcia ciąży naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zwrócił wówczas uwagę, że nie było przepisów umożliwiających odwołanie się pacjentki od decyzji lekarzy, gdy się z nią nie zgadzała. Chodziło o wpływ ciąży i porodu na zdrowie Tysiąc. Opinie lekarzy, do których zwracała się kobieta były podzielone; czterech było zdania, że nie ma podstaw do usunięcia ciąży ze względów zdrowotnych, a jeden uważał, że ciąża wpłynie na pogorszenie wady wzroku A. Tysiąc.
Trybunał zwrócił wówczas uwagę, że ustawa o zawodzie lekarza i dentysty z 1996 roku (art. 37) określa warunki, kiedy w przypadku wątpliwości lekarz może zwrócić się o opinię do drugiego specjalisty. Jednak - jak podkreślił - "ta klauzula nie stwarza żadnej proceduralnej gwarancji dla pacjenta, by taką opinię otrzymać, ani by ją podważyć, w przypadku gdy się z nią nie zgadza".
RPO pisze, że zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta; są one jednak - w ocenie RPO - niewystarczające. Przy tym ustawa nie może wejść w życie, gdyż prezydent zawetował "Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia".

 

Rzeczpospolita, 23.12.2008

Brak tagów