Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Podatek CIT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) nowe zasady rozliczania kosztów i przychodów od 1.01.2013 r. oraz inne zmiany – nowa wykładnia organów podatkowych

www.akademiamddp.pl
Podatek CIT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) nowe zasady rozliczania kosztów i przychodów od 1.01.2013 r. oraz inne zmiany – nowa wykładnia organów podatkowych

Termin
2013.04.26 Warszawa (SOP 13467)
 
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie najnowszych, specyficznych zasad rozliczania CIT w 2013 roku, w sektorze służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk, jakie niesie ze sobą najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym i konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodu, w tym problemy z rozliczaniem kosztów w przypadku korzystnych warunków umownych. W trakcie szkolenia omówione będzie również najnowsze orzecznictwo, które wywiera wpływ na funkcjonowanie firm branży medycznej, dające szanse na optymalizację podatkową. Praktyczne i przejrzyste zaprezentowanie zagadnień podatkowych, w tym  typowych, szczególnych i specyficznych dla służby zdrowia, ułatwi uczestnikom prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej służbę zdrowia.
  
Program

Podatek CIT w 2013 r. w służbie zdrowia

1.Zmiany na 2013 rok.
2.Przewidywane zmiany na 2014 rok.
3.Rozliczenie działalności operacyjnej.
4.Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa).
5.Amortyzacja podatkowa.
6.Ulga inwestycyjna – warunki i korzyści dla przedsiębiorstwa medycznego.
7.Przychody osiągane przez nie-rezydentów.
8.Pytania i odpowiedzi – panel dyskusyjny.

Szczegółowy program ->
 
Informacje organizacyjne
      
Koszt uczestnictwa:   
- jednej osoby 690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 650 zł/os. + 23%VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło medicalonline.pl!)

Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl