Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) – uchwalone zmiany, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy

www.akademiamddp.pl/
Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) – uchwalone zmiany, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy

Termin
2013.04.25 Warszawa (SOP 13467)
 
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. oraz kolejnych od 1 kwietnia 2013 r., jak również od dnia 1 stycznia 2014 r. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na nowelizację przepisów, która posiada charakter fundamentalny, gdyż zmianom ulegają najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, w tym m. in. reguły odnośnie powstawania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur VAT, definicja podatnika VAT, czy też zasady dotyczące odliczania VAT. Wspomniane zmiany wpływają na rozliczanie VAT przez podmioty prowadzące działalność medyczną i wymagają dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych reguł rozliczania VAT. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania ww. podatku.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej służbę zdrowia.
  
Program
 
Podatek VAT w 2013 r. w służbie zdrowia

1.Najważniejsze zasady związane ze zmianą przepisów w zakresie VAT.
2.Nowelizacja przepisów dotycząca fakturowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania usług zwolnionych.
3.Stawki podatkowe oraz zwolnienia z zakresu opodatkowania podatkiem VAT istotne dla służby zdrowia w 2013 r.
4.Opodatkowanie czynności nieodpłatnych realizowanych w służbie zdrowia po nowelizacji przepisów z dnia 1 kwietnia 2013 r.
5.Rozliczenie refakturowania usług w 2013 r.
6.Odliczanie podatku naliczonego przez podmioty z branży medycznej.
7.Określenie proporcji sprzedaży.
8.Korekta podatku naliczonego przez podmioty służby zdrowia  po nowelizacji przepisów.
9.Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w kwestii prawidłowego rozliczania podatku VAT, w tym m.in.
10.Pytania i odpowiedzi.  

Szczegółowy program ->
 
Informacje organizacyjne
      
Koszt uczestnictwa:   
- jednej osoby 690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 650 zł/os. + 23%VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło medicalonline.pl!)

Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl