Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zmiany VAT i CIT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) – nowelizacja przepisów, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy

www.akademiamddp.pl
Zmiany VAT i CIT w 2013 r. w służbie zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y) – nowelizacja przepisów, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne problemy

Termin
2013.04.25 - 2013.04.26 Warszawa (SOP 13467)
 
Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT i CIT w działalności służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych nowelizacji przepisów. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. w życie weszły istotne dla wszystkich podatników zmiany w przedmiocie rozliczania podatku VAT. Zakresem zmian objęto m. in. zasady wystawiania faktur VAT oraz obowiązek podatkowy z tytułu WDT i WNT. Kolejny etap wprowadzania nowelizacji przepisów będzie miał miejsce  w dniu 1 kwietnia 2013 r., gdy zaczną obowiązywać zmiany w przedmiocie czynności nieodpłatnych, definicji podatnika VAT, opodatkowania transakcji zagranicznych. Zwieńczeniem nowelizacji będzie pakiet fundamentalnych zmian wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2014 r., dotyczący m. in. obowiązku podatkowego, czy też zasad odliczania VAT. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie wszystkich zmian, które nastąpiły lub mają nastąpić w trakcie 2013 r. i 2014 r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione liczne przykłady związane ze stosowaniem w praktyce znowelizowanych reguł rozliczania VAT.  Przedstawimy również najnowsze, specyficzne zasady rozliczania CIT w 2013 roku, w działalności służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk, jakie niesie ze sobą najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym i konieczność korygowania kosztów uzyskania przychodu, w tym problemy z rozliczaniem kosztów w przypadku korzystnych warunków umownych. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku VAT i CIT, poparte zostanie najnowszym orzecznictwem sądowym.  Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik uzyska kompletną wiedzę w przedmiocie nowelizacji przepisów obejmujących podatek VAT oraz CIT, co z kolei umożliwi wdrożenie niezbędnych rozwiązań w systemach finansowo-księgowych.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej służbę zdrowia.
  
Program
 
DZIEŃ I

Podatek VAT w 2013 r. w służbie zdrowia

1.Najważniejsze zasady związane ze zmianą przepisów w zakresie VAT.
2.Nowelizacja przepisów dotycząca fakturowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania usług zwolnionych.
3.Stawki podatkowe oraz zwolnienia z zakresu opodatkowania podatkiem VAT istotne dla służby zdrowia w 2013 r.
4.Opodatkowanie czynności nieodpłatnych realizowanych w służbie zdrowia po nowelizacji przepisów z dnia 1 kwietnia 2013 r.
5.Rozliczenie refakturowania usług w 2013 r.
6.Odliczanie podatku naliczonego przez podmioty z branży medycznej.
7.Określenie proporcji sprzedaży.
8.Korekta podatku naliczonego przez podmioty służby zdrowia  po nowelizacji przepisów.
9.Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w kwestii prawidłowego rozliczania podatku VAT, w tym m.in.
10.Pytania i odpowiedzi.  

DZIEŃ II

Podatek CIT w 2013 r. w służbie zdrowia

1.Zmiany na 2013 rok.
2.Przewidywane zmiany na 2014 rok.
3.Rozliczenie działalności operacyjnej.
4.Różnice kursowe w kosztach (metoda podatkowa).
5.Amortyzacja podatkowa.
6.Ulga inwestycyjna – warunki i korzyści dla przedsiębiorstwa medycznego.
7.Przychody osiągane przez nie-rezydentów.
8.Pytania i odpowiedzi – panel dyskusyjny.

Szczegółowy program ->
 
Informacje organizacyjne
      
Koszt uczestnictwa:   
- jednej osoby 1290 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os. + 23%VAT
- w wybranym dniu szkolenia 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
 
Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło medicalonline.pl!)

Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl

Tagi: Szkolenia
Kontrowersje w Pediatrii
08.02.2019MedicalOnline.pl
Technologie w medycynie
21.03.2019MedicalOnline.pl
więcej
Kontrowersje w Pediatrii
08.02.2019MedicalOnline.pl
Technologie w medycynie
21.03.2019MedicalOnline.pl
więcej