Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czas pracy 2013 w praktyce dla sektora służby zdrowia

MDDP Akademia Biznesu
Czas pracy 2013 w praktyce dla sektora służby zdrowia

Czas pracy 2013 w praktyce dla sektora służby zdrowia (Publiczne i Niepubliczne ZOZ-y) prawidłowe rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem zmian i najnowszego orzecznictwa

2013.04.12 Warszawa (SOP 13294) 

Cel szkolenia:
Mimo obowiązywania już prawie 2 lata ustawy o działalności leczniczej rozwiązania dotyczące czasu pracy w niej zawarte ciągle budzą wątpliwości. Jesienią 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła przykładowo stanowisko wyjaśniające, jak należy liczyć 14-dniowe okresy rozliczeniowe dla udzielania odpoczynków tygodniowych lekarzom pełniącym dyżury medyczne. Czy podejście PIP jest korzystne dla placówek służby zdrowia? Kontrole w służbie zdrowia przeprowadzane w 2012 r. wykazały wiele nieprawidłowości dotyczących czasu pracy i dlatego w planie działania PIP na 2013 r. przewidziano dalsze kontrole w tym sektorze. Aby przygotować się do ewentualnych kontroli, rozwiązań praktyczne problemy związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy proponujemy Państwu szkolenie, które podsumuje dotychczasowy orzecznictwo i interpretacje urzędowe dotyczące czasu pracy w służbie zdrowia.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych, pracowników działów kadr, osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy oraz pozostałej kadry menedżerskiej z sektora służby zdrowia.

Program
1. Czas pracy w ustawie o działalności leczniczej:
a) jakie zmiany w czasie pracy w podmiotach leczniczych pojawiły się od 1 lipca 2011 r.?
b) jakie przepisy o czasie pracy mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych w praktykach zawodowych prowadzonych przez lekarzy?
c) jakie zmiany dotyczą lekarzy zatrudnionych w szpitalach klinicznych?
d) jakie zmiany zaszły w odniesieniu do zatrudnionych w pogotowiu ratunkowym?
e) do kiedy będą stosowane skrócone normy czasu pracy i jak prawidłowo planować czas takim pracownikom w okresie przejściowym?
f) w jakich podmiotach leczniczych mogą być pełnione dyżury medyczne od 1 lipca 2011 r.?
g) czy dyżury medyczne są pracą w godzinach nadliczbowych?
h) czy zakres osób, które mogą pełnić gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych i podpisać klauzulę opt-out uległ zmianie?
2. Przegląd stanowisk urzędowych PIP i resortu zdrowia dotyczących czasu pracy:
a) czy osoby mające 5-godzinne normy czasu pracy mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne?
b) jakie normy czasu pracy obowiązują personel administracyjny zatrudniony w podmiotach leczniczych? jakie systemy czasu pracy można stosować w podmiotach leczniczych?
c) jak długo mogą trwać praca wraz z dyżurem medycznym w ciągu 1 doby?
d) w jakich terminach płaci się wynagrodzenie za dyżury medyczne? Czy wypłaca się dodatki nocne?
e) jak udzielać 24-godzinnych odpoczynków lekarzom pełniącym dyżury medyczne?
3. Zastosowanie ogólnych regulacji czasu pracy do podmiotów leczniczych
a) które z przepisów o czasie pracy z Kodeksu pracy znajdą zastosowanie do personelu podmiotów leczniczych?
b) jakie normy czasu pracy będą obowiązywały pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych?
c) jakie przerwy w pracy będą przysługiwały zatrudnionym w podmiotach leczniczych?
d) jak przekazywanie zmian przez personel medyczny wpływa na czas pracy?
e) jak prawidłowo rozliczać nadgodziny w podmiotach leczniczych?
f) jak rekompensować pracę w święta, w soboty i niedziele? 
g) jak oddawać czas wolny za godziny nadliczbowe?
4. Pytania i odpowiedzi. 

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl


Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Zapraszamy serdecznie! 

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło medicalonline.pl!)
Zapraszamy serdecznie!

Akademia Biznesu MDDP
Tagi: szkolenie