Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Gazy medyczne - konstrukcja instalacji do gazów medycznych

redakcja@medicalonline.pl | 2017-05-06

Trzy kluczowe elementy instalacji gazowej to: stacje zasilania, system rurociągów z punktami kontrolno-pomiarowymi oraz końcowe przyłącza, w tym kolumny, panele i punkty poboru gazów. Jak wygląda plan i kontrukcja systemu rurociągowego do gazów medycznych (SRGM)?

Przejdź do katalogu instalacji gazów medycznych >>
 

Stacje zasilania należy dobrać pod kątem ich wydajności względem zapotrzebowania placówki oraz wyposażyć w zbiorniki na gazy, pompy, sprężarki, filtry oraz systemy monitorujące i alarmowe. Ze stacji zasilania gazy rozprowadzane są siecią rur po całej placówce. W miejscach odgałęzień od głównej sieci montuje się zespoły kontrolno-pomiarowe służące do regulacji dystrybucji gazów w mniejszych obszarach. Idąc dalej mniejsze odprowadzenia dostarczają gazy do punktów poboru – występujących pojedynczo lub zgrupowanych w kolumny. Na oddziałach szpitalnych zwykle montuje się panele nadłóżkowe, które wyposażone są także w przyłącza elektryczne oraz mocowania do aparatury monitorującej. Na salach operacyjnych lub oddziałach intensywnej terapii lepszym rozwiązaniem są kolumny zasilające podwieszane do sufitu na przesuwnym ramieniu.
 

Moduły pomocnicze sieci gazów medycznych

Dzięki modułom dołączonym do punktów kontrolno-pomiarowych można monitorować zużycie gazów medycznych w konkretnej strefie. Dodatkowo takie urządzenia są połączone z głównym systemem, co pozwala stale kontrolować dystrybucję gazami. Zaletami takich modułów są: efektywniejsze wykorzystanie gazów, lepsza logistyka zasilania, łatwe rozliczanie poszczególnych podjednostek szpitala z zużycia oraz – co istotne – szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w rurociągach. 
 

Dużym udogodnieniem są też moduły do ciągłego nadzoru nad czystością sprężonego powietrza wyprodukowanego w placówce. Warto pamiętać, że powietrze medyczne wytworzone w szpitalu jest kwalifikowane jako farmaceutyczne i musi spełniać określone wymagania. Te dodatkowe moduły stale monitorują stan powietrza i w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości wysyłają sygnały alarmowe do punktów kontrolno-pomiarowych oraz bezpośrednio do głównego systemu. Polecana jest także instalacja urządzeń do uzdatniania powietrza. Można je zainstalować w nowo budowanych lub w już działających systemach rurociągowych. Moduły do uzdatniania powietrza pozwalają przedłużyć sprawność instalacji gazowej i zmniejszyć koszty jej regeneracji. W jaki sposób? Te dodatkowe urządzenia suszą powietrze w rurociągu oraz mierzą punkt rosy wychodzącego powietrza. Dzięki temu możliwa jest taka regulacja pracy kolumny, aby jej moc była zużywana wydajniej.
 

Systemy alarmowe w sieciach gazów medycznych

Nad prawidłowym działaniem systemu czuwają lokalne skrzynki, czyli zespoły kontrolno-pomiarowe rozmieszczone na oddziałach lub przy salach operacyjnych. Stale monitorują parametry gazów medycznych, a w razie awarii natychmiast reagują np. włączeniem awaryjnego zasilania w celu utrzymania płynność przepływu.
 

Centralne systemy rurociągowe wyposażone są zwykle w dwa rodzaje alarmów. Pierwszy monitoruje źródła zasilania rurociągów i alarmuje w sytuacji przekroczenia wartości ciśnienia roboczego wytwarzanego przez źródła zasilania. Sygnalizuje także problemy z zasilaniem elektrycznym. Drugi system ma analogiczne zadanie, jednak monitoruje nie źródła instalacji, a parametry gazów przepływających przez rurociągi.
 

Sieć można zaopatrzyć także w dodatkowy system alarmowy, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontroluje wszystkie elementy rurociągu, a zebrane informacje zapisuje i udostępnia w centralnej sieci.


Przejdź do katalogu instalacji gazów medycznych >>