Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia - W poszukiwaniu pieniędzy

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
RYN,  15-17 MAJA 2013

IDEA I CEL KONFERENCJI

To już VI konferencja o naukowym i praktycznym charakterze, pozwalająca na wymianę poglądów naukowców i doświadczeń praktyków z Polski i Europy. Spotkanie to umożliwi lepsze zrozumienie się stron i dostosowanie do wymogów, jakie przed nami stawia ciągła transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, a także identyfikację nowych obszarów badań.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia oraz kierunków rozwoju systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. W następnej edycji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia i szanse jakie niesie globalny kryzys, czy spowolnienie gospodarki.

WYBRANA Problematyka konferencji
 • Przegląd najnowszych trendów w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej pieniędzy, np. grupy zakupowe, pozyskiwanie środków na inwestycje, ograniczenia związane z wykorzystywaniem bazy szpitalnej utworzonej w oparciu o środki unijne do udzielania świadczeń zdrowotnych niefinansowanych przez NFZ
 • Kierunki doskonalenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym zakładami opieki zdrowotnej, w tym alianse strategiczne i obniżanie kosztów
 • Zmiany zachodzące w sektorze niepublicznym ochrony zdrowia
 • Marketing usług zdrowotnych 
 • Możliwości wynikające ze stosowanie nowych technologii, klinicznych, i nieklinicznych w ochronie zdrowia
 • Zagraniczne wzorce i doświadczenia w zarządzaniu w ochronie zdrowia
 • Pożądane kierunki zmian strukturalnych w systemie ochrony zdrowia
 • Rząd i samorząd a polityka zdrowotna
 • Przewidywane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu usługami zdrowotnymi
 • Zarządzanie małymi organizacjami ochrony zdrowia: POZ, poradnie specjalistyczne, itp.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 
ORGANIZATORZY
 • Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
 • Społeczna Akademia Nauk,
 • EcoQUIP,
 • Prometriq Akademia Zarządzania.

INFORMACJE
SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY
Katarzyna Walkowiak
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
Tel/fax. 89 519 48 37
konferencja@ameryka.com.pl  

Tagi: konferencja