Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Udostępnianie dokumentacji medycznej zleceniodawcy

www.serwiszoz.pl, Dorota Kaczmarczyk aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie | 2013-02-22

Kiedy zlecającemu wykonywanie usług zdrowotnych trzeba udostępnić dokumentację medyczną?
 
Podmiot wykonujący działalność leczniczą może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej przez podwykonawcę tylko, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 
Bardzo popularne jest zawieranie umów między podmiotami będącymi przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością leczniczą, na podstawie których jeden przedsiębiorca staje się podwykonawcą innego przedsiębiorcy zajmującego się działalnością leczniczą. Na podstawie takiej umowy podmiot leczniczy może zlecać podwykonawcy udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom przez niego kierowanym.


Wskazana konstrukcja z jednej strony jest zasadna oraz bardzo praktyczna. Z drugiej rodzi liczne komplikacje w zakresie stosowania i interpretacji przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta między podmiotami związanymi umową.

 
Zaproszenie na BEZPŁATNĄ konferencję "Healthcare IT Trends 2013", Katowice 12.03 i Warszawa 18.03. Zgłoś udział i dowiedz się, jak zinformatyzować placówkę. Liczba miejsc ograniczona! >>

Powstaje zatem pytanie, kiedy oraz w jakim zakresie podmiot będący zleceniodawcą może żądać udostępnienia od podwykonawcy dokumentacji medycznej pacjenta oraz kiedy podwykonawca powinien się od tego żądania uchylić, aby jego działanie pozostało w zgodzie z prawem.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej przez podwykonawcę, ale tylko jeżeli zasadny jest cel tego udostępnienia, to znaczy jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.


Warto w tym miejscu wskazać, że żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej przez podmiot zlecający podwykonawcy wykonanie działalności leczniczej, powołując się na art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie jest zasadne. Udostępnianie dokumentacji medycznej jest możliwe tylko na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazuje, kiedy informacje objęte tajemnicą lekarską mogą zostać zgodnie z prawem ujawnione.

>>Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym wydaniu "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".KLIKNIJ!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej