Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Minister Zdrowia skontroluje placówki według nowych zasad

www.serwiszoz.pl | 2013-02-08

Zobacz o czym piszemy w lutowym wydaniu "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ":

Nowe zasady kontroli podmiotów leczniczych od 1 stycznia 2013 r.

Program kontroli ma zagwarantować, że prowadzone kontrole podmiotów leczniczych będą skuteczne, szybkie i efektywne. Od 2013 r. obowiązują nowe zasady kontroli, które mogą obejmować zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne obszary funkcjonowania placówek. 
 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych będące jednym z bardziej oczekiwanych aktów wykonawczych do ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Minister Zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności działalności z prawem oraz pod względem medycznym.
Sprawdź szczegóły w aktualnym wydaniu "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ">>

Uzyskiwanie dostępu do eWUS przez świadczeniodawców

Weryfikacja prawa do świadczeń: żeby otrzymać upoważnienie do korzystania z eWUS, konieczne jest złożenie przez świadczeniodawcę bądź niebędąca świadczeniodawcą osobę uprawnioną wniosku do właściwego oddziału NFZ o wydanie upoważnienia do korzystania z eWUS.
 

Wynika to z obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Reguluje ono warunki, jakie musi spełnić m.in. świadczeniodawca, by mógł potwierdzać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zobacz więcej w aktualnym wydaniu "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ">>

Świadczeń ambulatoryjnych można udzielać w ramach praktyk lekarskich

Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może się odbywać w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta. Można przy tym uznać, ze przedsiębiorstwo, w zakresie którego lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub położna wykonują praktykę zawodową, jest ambulatorium.
 

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012_r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicza, pojawiły się istotne pytania dotyczące pojęcia "ambulatorium".
Czytaj więcej w aktualnym wydaniu "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" >>

Już dziś wejdź na www.serwiszoz.pl! Na bieżąco śledź aktualności z rynku ochrony zdrowia i zapisz się na bezpłatny e-biuletyn Serwis ZOZ>>

Tagi: ZOZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej