Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy po decentralizacji NFZ prywatne placówki stracą szansę na kontrakt?

serwiszoz.pl | 2013-02-01

Opracowywanie przez wojewódzkie NFZ planu zakupu świadczeń na podstawie mapy oceny potrzeb zdrowotnych oraz znaczny zakres autonomii w wypracowywaniu własnych, autorskich modeli kontraktowania to istotne zmiany wynikające z założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, który przechodzi konsultacje wewnętrzne.

>>Zarządzasz placówką medyczną i jesteś odpowedzialny za przygotowywanie wzorów umów, regulaminów i oświadczeń? Ułatw sobie pracę i sięgnij po 100 gotowych wzorów do zarządzania placówką medyczną   

Takie rozwiązanie w zamierzeniu ustawodawcy miałoby przeciwdziałać zbytniemu rozdrabnianiu kontraktów przez zawieranie umów z większą liczbą świadczeniodawców. Jest również niezbędne w związku z odpowiednim zabezpieczeniem dostępności świadczeń dla pacjentów.

Propozycje te budzą obawy związane z zamknięciem drogi do kontraktów prywatnym przychodniom i szpitalom. Biorąc pod uwagę, że decyzje dotyczące podziału środków na świadczenia finansowane ze środków publicznych będą podejmować prezesi wojewódzkiego funduszu zdrowia wybierani wybierani przez radę nadzorczą.

>> Zaproszenie na bezpłatną konferencję "Healthcare IT Trends 2013", Katowice 12.03 i Warszawa 18.03. Zgłoś udział, liczba miejsc ograniczona!

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej