Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konkurs Wolters Kluwer Polska promujący najlepsze praktyki zarządzania szpitalem

Wolters Kluwer Polska
Konkurs Wolters Kluwer Polska promujący najlepsze praktyki zarządzania szpitalem

Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, którego celem jest promocja najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wystarczy, że zainteresowane podmioty lecznicze zarejestrują się na stronie konkursu www.abc.com.pl/liderzyzmian i wypełnią specjalną ankietę „Formularz dobrych praktyk”. 

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to nowa, wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Projekt ma przede wszystkim szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania placówką medyczną. Ideą konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie podmiotów, w których wdrożone projekt zmian przyniosły wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Udział w przedsięwzięciu podniesie prestiż szpitala, umożliwi wzbogacające spotkania z przedstawicielami innych podmiotów leczniczych i ekspertami oraz zapewni promocję placówki. 

W ramach pierwszej edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia podmioty lecznicze mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów - projekty z zakresu m.in. wprowadzenia procedur lub rozwiązań, których celem jest podniesienie jakości obsługi pacjentów, ograniczenie zdarzeń medycznych oraz poprawa komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną lub osobami bliskimi.
  • Zarządzanie finansami - projekty dotyczące m.in. wprowadzenia rozwiązań związanych z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami, pozyskiwaniem środków finansowych.
  • Zarządzanie infrastrukturą  - obejmuje projekty z zakresu rozbudowy, modernizacji i optymalizacji infrastruktury budowlanej i technicznej, w tym obiektów budowlanych oraz aparatury medycznej;
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim  - projekty związane m.in. z wprowadzeniem procedur, które w sposób istotny wpłynęły na sprawne zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami, poprawę motywacji, efektywności, kompetencji i bezpieczeństwa pracowników

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia projektów do konkursu są przyjmowane do 31.01.2013 roku. Projekty oceniane są w dwóch etapach przez niezależne Jury – Komisję Ekspercką oraz Kapitułę Konkursu. Komisja Ekspercka nominuje w każdej kategorii 3 Projekty, spośród których Kapituła Konkursu wybiera Laureatów w każdej kategorii. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 lutego 2013 r. na Gali Konkursowej podczas której laureaci oraz zespoły nominowane otrzymają wyróżnia w postaci statuetek i certyfikatów. Finałowi pierwszej edycji Konkursu będzie towarzyszyła konferencja podsumowująca najlepsze praktyki zarządzania szpitalem. 

Wszystkie szpitale, które zarejestrują się w konkursie i prześlą wypełnioną ankietę zostaną nagrodzone bezpłatną publikacją „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” oraz bezpłatnym zaproszeniem na konferencję podsumowującą konkurs oraz wieczorną Galę Konkursową. 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia