Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – ruszył konkurs Wolters Kluwer Polska promujący najlepsze praktyki zarządzania szpitalem

Wolters Kluwer Polska | 2013-01-26
Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, którego celem jest promocja najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wystarczy, że zainteresowane podmioty lecznicze zarejestrują się na stronie konkursu www.abc.com.pl/liderzyzmian i wypełnią specjalną ankietę „Formularz dobrych praktyk”. 

Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to nowa, wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Projekt ma przede wszystkim szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania placówką medyczną. Ideą konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie podmiotów, w których wdrożone projekt zmian przyniosły wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Udział w przedsięwzięciu podniesie prestiż szpitala, umożliwi wzbogacające spotkania z przedstawicielami innych podmiotów leczniczych i ekspertami oraz zapewni promocję placówki. 

W ramach pierwszej edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia podmioty lecznicze mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów - projekty z zakresu m.in. wprowadzenia procedur lub rozwiązań, których celem jest podniesienie jakości obsługi pacjentów, ograniczenie zdarzeń medycznych oraz poprawa komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną lub osobami bliskimi.
  • Zarządzanie finansami - projekty dotyczące m.in. wprowadzenia rozwiązań związanych z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami, pozyskiwaniem środków finansowych.
  • Zarządzanie infrastrukturą  - obejmuje projekty z zakresu rozbudowy, modernizacji i optymalizacji infrastruktury budowlanej i technicznej, w tym obiektów budowlanych oraz aparatury medycznej;
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim  - projekty związane m.in. z wprowadzeniem procedur, które w sposób istotny wpłynęły na sprawne zarządzanie personelem, poprawę relacji i komunikacji między pracownikami, poprawę motywacji, efektywności, kompetencji i bezpieczeństwa pracowników

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia projektów do konkursu są przyjmowane do 31.01.2013 roku. Projekty oceniane są w dwóch etapach przez niezależne Jury – Komisję Ekspercką oraz Kapitułę Konkursu. Komisja Ekspercka nominuje w każdej kategorii 3 Projekty, spośród których Kapituła Konkursu wybiera Laureatów w każdej kategorii. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 lutego 2013 r. na Gali Konkursowej podczas której laureaci oraz zespoły nominowane otrzymają wyróżnia w postaci statuetek i certyfikatów. Finałowi pierwszej edycji Konkursu będzie towarzyszyła konferencja podsumowująca najlepsze praktyki zarządzania szpitalem. 

Wszystkie szpitale, które zarejestrują się w konkursie i prześlą wypełnioną ankietę zostaną nagrodzone bezpłatną publikacją „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” oraz bezpłatnym zaproszeniem na konferencję podsumowującą konkurs oraz wieczorną Galę Konkursową. 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia