Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Potwierdzanie prawa do świadczeń od 1 stycznia

serwiszoz.pl | 2013-01-10

Żeby od 1 stycznia 2013 r. świadczeniodawca mógł potwierdzać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, musi spełnić określone warunki.

>>Szukasz informacji na temat eWUŚ, który funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.? Wejdź na http://serwiszoz.pl/ i pobierz bezpłatny e-book "eWUŚ od 1 stycznia 2013 r."

Są to:

•posiadanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,
•posiadanie upoważnienia do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny NFZ umożliwiającego występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (eWUŚ),
•powierzenie osobom uprawnionym wykonywania zadań polegających na występowaniu do NFZ o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ,
•nadawanie i odbieranie uprawnień do występowania do NFZ o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę elektronicznej eWUŚ osobom upoważnionym do wykonywania tej czynności.

>> Czy Twoja placówka jest przygotowana do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej? Sprawdź! 

Tagi: eWUŚ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej