Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią

MultiTrain Sp. z o.o.
16 kwietnia 2013r. Warszawa,

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji służby zdrowia. Postęp w technologii pozwala na sprawne wykorzystywanie poszczególnych zadań- a czas w szpitalu jest przecież najważniejszy.  Zapraszamy Państwa do udziału w V już edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania szpitalem/przychodnią.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną: 
 • komunikacja wewnątrzszpitalna, 
 • systemy zarządzania jakością, 
 • systemy rozliczania i generowania raportów, 
 • systemy do fakturowania, 
 • systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ, 
 • rozwiązania BI dla szpitali, 
 • zarządzanie pracą, 
 • outsourcing usług niemedycznych. 
2. Dokumentacja medyczna: 
 • e-rejestracja, 
 • obieg dokumentów (e-dokumentacja), 
 • podpis elektroniczny, 
 • archiwizacja dokumentacji, 
 • ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne. 
3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem: 
 • kioski internetowe, 
 • portale internetowe, 
 • marketing w Służbie Zdrowia. 
4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych: 
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 
 • pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych? 
 • placówki medyczne na GPW, 
 • ubezpieczenia. 
5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:
 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, 
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, 
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: 
Tagi: MultiTrain IT