Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Polski Czerwony Krzyż aktywizuje seniorów

PCK | 2012-12-17
Polski Czerwony Krzyż aktywizuje seniorów

Polski Czerwony Krzyż aktywizuje seniorów

Polski Czerwony Krzyż aktywizuje seniorów

MałopolskiOkręgowy Oddział Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację projektu „Centrumaktywności społecznej i edukacji CASE 60+”. Na bazie projektu stworzonosubregionalny  ośrodek edukacji,integracji, wypoczynku i rekreacji dla osób starszych z województwmałopolskiego, lubelskiego i śląskiego.

W ramach projektu realizowane są trzydniowewarsztaty. Przewidywany program grudniowych zajęć obejmuje reguły układaniajadłospisu w profilaktyce chorób kardiologicznych, cukrzycy, chorobach układupokarmowego. Zainteresowani będą mieli okazję poznać zasady obliczaniazapotrzebowania na wapń przy osteoporozie, zapoznać się z interakcjami pomiędzyżywnością, lekami, a suplementami diet. Doświadczeni trenerzy pokażą jak podnieśćsprawność fizyczną, wdrażać nawyk zdrowego stylu życia, a także w jaki sposóbwspomagać leczenie chorób układu krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostnego.

Celem głównymakcji jest poprawa aktywności społecznej seniorów w zakresie ochrony zdrowia,bezpieczeństwa i integracji międzypokoleniowej. W programie uwzględnionomożliwość rozwoju kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wzrostwiedzy i świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania się, aktywnegowypoczynku oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.

Najbliższewarsztaty odbędą się w dniach 17-19 grudnia 2012 roku w Mszanie Dolnej. Zajęciabędą prowadzone przez przedstawicieli policji, trenerów samoobrony, instruktorówudzielania pierwszej pomocy, dietetyków. Ponadto dla amatorów aktywnegowypoczynku organizatorzy zaplanowali szereg wycieczek górskich szlakamiGorczańskiego Parku Narodowego oraz Beskidu Wyspowego, a także spacerów zwykorzystaniem kijów Nordic Walking.

Udział w warsztatach pozwala na poznanienowych osób w zbliżonym wieku, przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresuudzielania pierwszej pomocy przed medycznej – mówi Kamila Kołbutkoordynator projektu. Uczestnictwo zzajęciach daje poczucie pewności siebie i tak bardzo potrzebnej przydatnościdla otoczenia - dodaje.

Wszystkichchętnych do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby Małopolskiego OkręgowegoOddziału Czerwonego Krzyża.