Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kolejne szpitale zaufały Europejskiemu Funduszowi Medycznemu

MedicalOnline.pl | 2012-11-30
Europejski Fundusz Medyczny podpisał dwie nowe umowy z Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej dotyczące restrukturyzacji zobowiązań. Tym samym EFM zyskał kolejnych Klientów, a przede wszystkim kolejnych Partnerów biznesowych.

Oferta rynkowa EFM-u nie stanowi zamkniętego katalogu świadczonych usług. Rozwiązania finansowe są dostosowane do Partnera indywidualnie. Dzięki modelowemu podejściu, który stawia na pierwszym miejscu dobro Partnerów – szpitali, dostawców towarów i usług do szpitali, uczelni wyższych i  Jednostek Samorządu Terytorialnego - EFM gwarantuje wszystkim stronom korzystne i bezpieczne rozwiązania. 

- Dzięki  odpowiednio przygotowanemu i rzetelnie wdrożonemu przez Europejski Fundusz Medyczny programowi restrukturyzacyjnemu Szpitalom udało się obniżyć koszty związane z obsługą zadłużenia oraz wprowadzić harmonogram spłat odpowiadający ich indywidualnym potrzebom przy jednoczesnym  utrzymaniu  zdrowych relacji z Dostawcą – mówi Marcin Mańdziak, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Medycznego. - Partnerskie podejście do prowadzonego biznesu, dobrze wyszkolona kadra oraz doświadczenie i wiedza oparta – co trzeba podkreślić -  na wieloletnich kontaktach pozwalają nam konkurować z największymi firmami – dodaje M. Mańdziak.

Działalność Europejskiego Funduszu Medycznego polega na długofalowej współpracy ze szpitalami oraz innymi podmiotami działającymi w branży medycznej i farmaceutycznej. Oferta spółki jest kierowana do publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia, producentów leków, hurtowni farmaceutycznych i dystrybutorów sprzętu medycznego oraz innych firm świadczących usługi dla jednostek służby zdrowia. EFM nie identyfikuje się z firmami windykacyjnymi, ani tymi podmiotami, które ograniczają się jedynie do udzielania pożyczek, ale rozpoczyna wiele procesów odnoszących się do całego sektora. Pomoc w tym zapewniają uczestnicy rynku - Patnerzy, który już zaufali spółce i na tej podstawie wyrażają gotowość w realizacji kolejnych projektów. Europejski Fundusz Medyczny podejmuje również nowe inicjatywy strategiczne pozwalające poszerzyć grono klientów i zwiększać potencjał rozwoju spółki.

Tagi: EFM