Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

LUX MED Diagnostyka przejął działalność mammograficzną CM Św. Jerzego

MedicalOnline.pl | 2012-11-29
Po Warszawie i Gdańsku, Poznań będzie trzecim ośrodkiem mammografii stacjonarnej LUX MED Diagnostyka. Przejęcie działalności mammograficznej Centrum Medycznego Świętego Jerzego w Poznaniu to kolejny element konsolidacji rynku usług mammograficznych.

Działalność mammograficzna LUX MED Diagnostyka jest prowadzona w ośrodkach stacjonarnych i mobilnych FADO. „Mamy duże doświadczenie w konsolidacji rynku usług medycznych. Poparta sukcesami dotychczasowa aktywność na tym polu przyniosła wiele korzyści pacjentom w całej Polsce. Przejęcie poznańskiej pracowni oznacza zwiększenie zasięgu bezpłatnych badań profilaktycznych prowadzonych w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. 

Centrum Medyczne Św. Jerzego bierze udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Usługi świadczone są w poznańskiej pracowni stacjonarnej - gdzie możliwe jest wykonanie pogłębionej diagnostyki - jak również w mammobusie działającym na terenie kilku województw. Program umożliwia bezpłatne badania kobietom w wieku 50-69 lat. Od początku zaangażowania Centrum Medycznego Św. Jerzego w programy profilaktyczne wykonano i opisano w nim około 200 tysięcy badań, z czego aż 60 tys. odbyło się w ciągu ostatnich 2 lat.

Pacjentki, które nie mieszczą się w przedziale wiekowym umożliwiającym skorzystanie z bezpłatnego badania w ramach programu profilaktycznego mogą skorzystać z usług odpłatnych.Informacje o Grupie LUX MED:
Grupa LUX MED to największy prywatny świadczeniodawca usług medycznych w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

W skład Grupy LUX MED wchodzi m.in. LUX MED Diagnostyka, w tym: FADO Centrum Usług Medycznych, AVI Diagnostyka Obrazowa, Konsylium oraz Med-Sport. FADO - to największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną – mammografię i hemodynamikę. FADO dysponuje m.in. 15 mammobusami. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego; równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja.  Med-Sport obecnie prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. Konsylium to ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny, który działa we Wrocławiu.

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 72 własnych centrach medycznych i 24 przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji 47 placówek LUX MED i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Dodatkowo, od 2010 r., pod marką PROFEMED działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod opieką firmy znajduje się ponad milion pacjentów. 

Od sierpnia 2010 działa Szpital LUX MED na warszawskim Ursynowie. Z usług Szpitala można skorzystać odpłatnie oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy działa także ośrodek Tabita - placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki, w tym rehabilitacji.

W kwietniu 2012 r. LUX MED nabył 100% udziałów spółki Endoterapia – czołowego ośrodka endoskopowego w Polsce. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia. 

Pięć lat temu MID Europa Partners, czołowa instytucja zarządzająca funduszami private equity w Europie Środkowej i Wschodniej, rozpoczęła konsolidację na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, inwestując najpierw w LUX MED i Medycynę Rodzinną (w 2007 r.). Rok później LUX MED nabył sieć Centrów Medycznych PROMEDIS, jednocześnie dzięki kolejnej inwestycji, MID Europa Partners stał się właścicielem CM LIM. Następne lata były okresem intensywnej integracji CM LIM, LUX MED, Medycyny Rodzinnej i PROMEDIS. Po zakończeniu procesu rebrandingu centra medyczne Grupy LUX MED funkcjonują pod 
2 markami: LUX MED i Medycyna Rodzinna.