Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zmiany wprowadzane przez NFZ w 2013 roku

MedicalOnline.pl | 2012-11-29
Na najbliższe lata Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział wiele zmian prawnych dotyczących sposobu funkcjonowania i rozliczania się placówek medycznych. Wchodzą w życie: system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), zmiany w systemie rozliczeń z NFZ dotyczące lecznictwa otwartego i zamkniętego, regulacji prawnych dotyczących recept oraz identyfikacji pacjentów w lecznictwie zamkniętym. O tym, jak te przekształcenia będą wyglądały w praktyce i co zmienią w pracy placówek medycznych informuje w serii szkoleń online dla użytkowników systemu Mediqus Grzegorz Siwiec.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców został stworzony, aby usprawnić proces sprawdzania, czy dany Pacjent ma prawo do świadczeń medycznych refundowanych przez NFZ. Odbywać się to będzie poprzez internetowe połączenie z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych, z którego pobierane będą dane o przysługujących uprawnieniach. Potwierdzenie takie będzie możliwe tylko na dzień bieżący (niemożliwa będzie weryfikacja naprzód ani wstecz).

Co jest konieczne, aby móc skorzystać z eWUŚ?
System eWUŚ jest już uruchomiony do testów w wybranych jednostkach. Chcąc dołączyć do grona testujących należy złożyć wniosek dla administratora w Portalu Świadczeniodawcy. W kwestiach technicznych, jakie należy spełniać jest obowiązkowy dostęp do Internetu. Po przyznaniu odgórnie uprawnień administrator może dodawać konta poszczególnym pracownikom. Wskazane jest utworzenie większej ilości kont wśród rejestratorów, aby uniknąć sytuacji, w której niemożliwa będzie weryfikacja pacjenta (np. z powodu choroby rejestratora) – radzi Grzegorz Siwiec.

Recepty
Zmiany w tej kwestii szczególnie mocno dotykają Świadczeniodawców ze Śląska, którzy przyzwyczajeni są do kuponów. Od 1.12.2012 zostają one wycofane. Wszyscy lekarze muszą wypisywać recepty według nowego, obowiązującego od początku stycznia 2013 r. wzoru i systemu numeracji recept ujednoliconego dla wszystkich placówek w całym kraju. Na nowym wzorze obowiązkowe jest drukowanie kodów kreskowych zwierających takie informacje jak: numer recepty, PESEL, REGON i numer prawa wykonywania zawodu lekarza przepisującego leki.

Identyfikacja pacjenta
W 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne (patrz: Art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej).  Opaski identyfikacyjne mają być standardem w polskich szpitalach. Wszystkie dane dotyczące pacjenta mają być dostępne po zeskanowaniu kodu (paskowego lub QR) wydrukowanego na opasce, co ma na celu łatwiejszą identyfikację pacjenta. W dużym stopniu rozwiązanie to ułatwi pracę lekarzy czy pielęgniarek oraz zmniejszy ryzyko błędnego dopasowania historii medycznej do pacjenta.

O szkoleniach:
Wszystkie zawarte powyżej informacje poruszone zostały w trakcie szkoleń online dla Użytkowników systemu Mediqus prowadzonych przez Grzegorza Siwca. Szkolenia te są dostępne na http://mediqus.gabos.pl/index.php/szkolenia/nasze-szkolenia oraz na kanale YouTube (http://www.youtube.com/mediqus). W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji, zorganizowane zostaną kolejne szkolenia – informacje na stronie (http://www.mediqus.pl) bądź na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/GaBosSoftware ).

O prelegencie:
Grzegorz Siwiec – wiceprezes firmy GaBoS Software sp. z o.o. – dostarczającej oprogramowanie medyczne dla placówek medycznych – zasiada jednocześnie w Zarządzie Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, skąd został oddelegowany, by uczestniczyć w ustalaniu zmian i rozwoju systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.