Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Od 1 stycznia 2013 r. nowe wzory oświadczeń dla pacjentów

www.serwiszoz.pl | 2012-11-23


Placówki medyczne od 1 stycznia 2013 r. zyskają gwarancję, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie odmówi rozliczenia danego świadczenia z tytułu braku prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Założenia takie zawiera projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotne.

Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzory będą wykorzystywane przez lekarzy i rejestratorki w sytuacji, gdy nie będzie możliwe potwierdzenie ubezpieczenia pacjenta za pomocą Centralnego Wykazu Ubezpieczonych mającego działać od nowego roku.

>> Czy Twoja placówka jest przygotowana do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej? Sprawdź to podczas 2 edycji bezpłatnej konferencji Healthcare IT Trends 2012. Ostatnie 5 dni zapisów!

Nowe przepisy określają dwa odrębne wzory oświadczeń dla składanych we własnym imieniu oraz przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) w przypadku małoletnich lub innych świadczeniobiorców nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych.

>>Zarządzasz placówką medyczną i jesteś odpowedzialny za przygotowywanie wzorów umów, regulaminów i oświadczeń? Ułatw sobie pracę i sięgnij po 100 gotowych wzorów do zarządzania placówką medyczną

Tagi: pacjent
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej