Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Profilaktyka - inwestycja w zdrowie pracownika

MedicalOnline.pl | 2012-11-22
Do 20 listopada trwała specjalna akcja edukacyjna Medicover we współpracy z Praktiker pod hasłem „Praktikerujemy zdrowie”. W ramach akcji zorganizowanej dla pracowników firmy Praktiker, lekarze Medicover uświadamiali uczestnikom znaczenie profilaktyki i zachęcali do regularnych badań. 

Od wielu lat eksperci i lekarze podkreślają wagę regularnych badań profilaktycznych, jak cytologia, USG piersi czy mammografia. Jednak świadomość społeczna w tym zakresie jest w dalszym ciągu bardzo niska. W proces edukacji coraz częściej włączają się obecnie także pracodawcy. Przykładem tego jest akcja Medicover skierowana do pracowników firmy Praktiker. 

„Dla nas jako pracodawcy, dbanie o zdrowie pracowników to jedna z głównych wartości. Dlatego też wspólnie z Medicover stworzyliśmy projekt propagujący wśród naszych pracowników badania profilaktyczne. W ramach akcji skierowanej do pracowników 25 marketów oraz centrali naszej firmy odbyły się seminaria prowadzone przez lekarzy Medicover, w trakcie których można było uzyskać najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Pracownicy Praktikera otrzymali również zaproszenia na kontrolne badania. W akcji wzięło udział ponad 500 pracowników, co stanowi blisko 1/4 ogółem zatrudnionych w firmie. Już teraz, na podstawie dużego zainteresowania uczestnictwem w seminariach, możemy stwierdzić, iż projekt okazał się trafionym pomysłem” – mówi Ludwika Sosnowska, koordynator projektu ze strony firmy Praktiker.

„Działania, takie jak akcja dla pracowników firmy Praktiker wpisują się w ogólną strategię Medicover, która zakłada długofalowe dbanie o klientów i ich pracowników.” – dodaje Artur Białkowski, Dyrektor Sprzedaży Medicover.
Medicover od lat działa na rzecz podnoszenia świadomości prozdrowotnej swoich klientów, oferując programy profilaktyczne, takie jak wykłady i seminaria na temat zapobiegania i leczenia wybranych chorób, sposobów walki ze stresem, profilaktyki raka piersi i szyjki macicy, zapobiegania wadom postawy. W zakresie zarządzania zdrowiem Medicover proponuje klientom również inne rozwiązania, których celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracowników oraz, co za tym idzie, ograniczenie absencji pracowniczej.