Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jesienna ofensywa naprawcza szpitali i ich podmiotów tworzących – samorządów

A.M.G. Finanse | 2012-11-19

Perspektywa zbliżającego się roku 2013 – kluczowego dla wielu szpitali publicznych w Polsce w związku z wymogami ustawy o działalności leczniczej dotyczącymi ich zadłużenia i jego pokrywania przez podmioty tworzące - mobilizuje wiele placówek do podjęcia odpowiednich działań zaradczych.

Województwo Świętokrzyskie zleciło 13 listopada 2012 r. firmie doradczej A.M.G. Finanse m.in. opracowanie analizy projektu potencjalnego połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach z innymi podległymi mu podmiotami leczniczymi, pod kątem osiągnięcia odpowiednich synergii, a co za tym idzie uzyskania realnych oszczędności.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włodawie podpisał natomiast 12 listopada 2012 r. umowę z A.M.G. Finanse, której przedmiot obejmuje między innymi bieżące doradztwo w zarządzaniu oraz przygotowanie kompleksowej analizy aktualnej sytuacji szpitala.

Dodatkowo,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SP ZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy podjęły decyzję o kontynuacji współpracy z A.M.G. Finanse. Eksperci firmy zajmą się teraz m.in. wdrażaniem zaproponowanych wcześniej czynności restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych w tych placówkach, których efektem powinno być uzdrowienie ich finansów. Umowy w tym zakresie podpisano odpowiednio 12 i 5 listopada 2012 r.

„Przyszły rok jest kluczowy dla większości polskich szpitali. Ich podmioty tworzące – samorządy będą musiały podjąć niezwykle ważne i trudne decyzje dotyczące pokrycia zadłużenia podległych im placówek medycznych bądź ich przekształcenia w spółki prawa handlowego. Na szczęście coraz więcej szpitali oraz samorządów zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialne podjęcie tych decyzji wymaga uprzedniej precyzyjnej analizy funkcjonowania placówek i podjęcia ewentualnych działań restrukturyzacyjnych” – podsumowuje Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G.Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl
Brak tagów