Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Wiedza i Praktyka
Czas i miejsce: 
20 listopada 2012 r., godz. 10.00-16.00
w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 12
oraz
23 listopada 2012, godz. 10.00-16.00
w Łodzi, przy ul. Dowborczyków 8

W najbliższym czasie placówki ochrony zdrowia czeka rewolucja technologiczna, a co za tym idzie dostosowanie ich działalności do przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Jak być na bieżąco i wypełnić rygorystyczne obowiązki nakładane na Administratorów Danych, czyli praktycznie wszystkich właścicieli, kierowników i dyrektorów podmiotów leczniczych, w których są gromadzone i przetwarzane dane „wrażliwe” pacjentów. Sprawdź to na naszym szkoleniu!

Cel szkolenia: Wychodząc naprzeciw problemom związanym z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji i danych w placówkach leczniczych.

Szkolenie kierujemy do: 
  • administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych, 
  • kadry zarządzającej odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcą (dawne nzoz-y),
  • menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych,
  • pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
  • osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami,
  • właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych).

Szkolenie poprowadzi: 

Piotr Karniej dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

mgr Maciej Gogół – menedżer zarządzający w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą, zastępca kierownika działu administracji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Universite Paris 13 (zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej). Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Specjalizuje się w aspektach współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z płatnikami (NFZ i ubezpieczyciele komercyjni), a także w tworzeniu rozwiązań praktycznych z zakresu ochrony danych medycznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Moduł 1 – Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, uwarunkowania prawne i ochrona danych wrażliwych pacjentów (dr Piotr Karniej) 
2. Moduł 2 – Praktyczne wskazówki w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych (mgr Maciej Gogół) 

Pytania i odpowiedzi – podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi. 

Warunki uczestnictwa: 

PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 listopada 2012 r. dla Krakowa i do 16 listopada 2012 r. dla Łodzi koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł.

Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi: netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób z jednej placówki, cena za szkolenie -10%. Przy zgłoszeniu większej ilości osób specjalne rabaty. Prosimy o kontakt z organizatorem.

Uczestnikom opłacającym  udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.


Więcej informacji o szkoleniu
Kontakt do organizatora:
Izabela Staszkiewicz
organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13 
e-mail:  IStaszkiewicz@wip.pl