Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa

MultiTrain Sp. z o.o.
21 listopada 2012r. Hotel Novotel, Gdańsk

Ustawa o systemie informacji medycznej, nakłada na placówki służby zdrowia obowiązek informatyzacji dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 r. W związku z nadchodzącymi zmianami, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV edycji konferencji poświęconej dokumentacji medycznej- jej rodzajom, powstawaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i przechowywaniu. 

Podczas konferencji swoje rozwiązania przedstawi min. firma ELO Digital Office- światowy producent i dostawca wysokowydajnych produktów i rozwiązań w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentami, archiwizacji cyfrowej, Workflow i Webcontent Management.

Wykłady podczas konferencji poprowadzą min. 
 • mec. Iwona Kaczorowska- Kossowska, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
 • dr Marek Nowak, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
 • mgr. Magdalena Godlewska, Politechnika Gdańska

Proponowana tematyka konferencji: 
 • Rodzaje dokumentacji medycznej, 
 •         elektroniczna dokumentacja medyczna, 
 • Przetwarzanie i dostęp do dokumentacji medycznej, 
 • Gromadzenie danych i ich bezpieczeństwo, 
 • Archiwizacja i brakowanie, 
 • Ochrona informacji i medycznych danych osobowych, 
 • Strony internetowe placówek medycznych, 
 • E-rejestracja, 
 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego w placówkach medycznych, 
 • Aspekty prawne. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:
 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, 
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, 
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: