Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – podsumowanie

MedicalOnline.pl | 2012-10-01
W dniach 20–22 września br. w Poznaniu odbył się XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego XVI Kongresu PTK był prof. UJ, dr hab. med. Dariusz Dudek, a Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. med. Romuald Ochotny. Patronat honorowy sprawowali Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. med. Jacek Wysocki oraz Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny. 

Jak co roku Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem lekarzy, jak również wystawców i patronów medialnych. W tym roku uczestniczyło w nim około 4000 osób, wśród nich – kardiolodzy, kardiochirurdzy, ale również specjaliści z innych dziedzin medycyny. Ponadto swoją ofertę zaprezentowało 69 wystawców, a 14 patronów wsparło stronę medialną wydarzenia. 

W trakcie tegorocznego Kongresu odbyło się łącznie 21 sesji przygotowanych pod egidą poszczególnych sekcji PTK, 49 sesji dydaktycznych, 22 sesje naukowo-referatowe i 16 sesji naukowo-plakatowych. W programie ponownie znalazły się sesje z udziałem gości zagranicznych reprezentujących Towarzystwa Kardiologiczne z Niemiec i Francji oraz zorganizowane we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym. Ponadto część sesji dydaktycznych była współtworzona z innymi towarzystwami: Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Gerontologicznym, Towarzystwem Internistów Polskich. 

Wiodącą myślą konferencji była idea HEART TEAM, z polskim odpowiednikiem KARDIOGRUPA, propagująca tworzenie w ośrodkach kardiologiczno-kardiochirurgicznych zespołów skupiających lekarzy różnych specjalności. Takie rozwiązanie pozwala na przyjęcie optymalnego sposobu postępowania u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Tej tematyce poświęcono cztery sesje, na których prezentowano między innymi bieżący stan wiedzy na temat przeskórnej implantacji zastawki aortalnej oraz postępowania z chorym w ostrym stanie kardiologicznym, dyskutowano o współistniejącej miażdżycy tętnic dogłowowych i wieńcowych oraz o kontrowersjach w kardiologii i kardiochirurgii. 

Omówiono także najnowsze doniesienia zaprezentowane podczas tegorocznego Kongresu ESC odbywającego się w Monachium. Wśród nich znalazły się m.in. wytyczne ESC dotyczące leczenia zawału ze STEMI, aktualizacje dotyczące leczenia niewydolności serca, wad zastawkowych i postępowania w migotaniu przedsionków, jak również nowa definicja zawału serca oraz metody prewencji chorób układu krążenia.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu miała miejsce również oficjalna inauguracja Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK, dostępnej dla członków Towarzystwa, która zapewnia bieżący kontakt z najnowocześniejszą wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz daje możliwość jej systematycznego pogłębiania. 

Wszystkich uczestników zaproszono na kolejny, XVII Międzynarodowy Kongres PTK, który odbędzie się w przyszłym roku w dniach 26–27 września we Wrocławiu.
Tagi: kongres PTK