Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

EMTEL partnerem Światowego Dnia Serca

EMTEL | 2012-10-04
EMTEL partnerem Światowego Dnia Serca

Ponad 200 osób poddało się bezpłatnym badaniom sercaprowadzonym przez EMTEL w ramach obchodów Światowego Dnia Serca na krakowskimrynku. Czołowy producent kardiomonitorów i defibrylatorów w Polsce, byłpartnerem imprezy organizowanej przesz Zarząd Oddziału Krakowskiego PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii UniwersytetuJagiellońskiego Collegium Medicum.

Światowy Dzień Serca, obchodzony po raz13-ty w ponad 120 krajach, miał na celu szerokie upowszechnienie podstawowejwiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia iprofilaktyki. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłami: Pamiętaj o sercu,Miej serce dla serca, Zawalcz o swoje serce.

EMTEL, czołowy producent kardiomonitorówi defibrylatorów w Polsce, był partnerem krakowskiej imprezy po raz pierwszy.Pielęgniarki i pracownicy firmy mierzyli ciśnienie uczestnikom i przeprowadzalibadania EKG, ciśnienia i saturacji krwi. Badaniom poddało się ponad 200 osób.Każdy z pacjentów otrzymał wydruk z kardiomonitora, z którym będzie mógł udaćsię na konsultację kardiologiczną.

- Cieszymy się, że tak wiele osóbzdecydowało się na kontrolne badania pracy swojego serca. W większościprzypadków EKG badanych osób okazywało się prawidłowe. Niestety u dwóchprzebadanych przez nas osób pojawiło się podejrzenie nieprawidłowej pracyserca. Osoby te zostały natychmiast przekazane służbom medycznym obecnym nakrakowskim rynku, a następnie przewiezione do najbliższego szpitala. Takasytuacja obrazuje tylko, jak ważne są regularne badania profilaktyczne - mówiWaldemar Śliwa, dyrektor zarządzający EMTEL.

Choroby układukrążenia od ponad 50 lat pozostają niezmiennie najważniejszą przyczynąumieralności mieszkańców naszego kraju. W ostatnich 10 latach tempo spadkuumieralności z powodu zawałów serca uległo zmniejszeniu. To w znacznym stopniuzasługa odpowiednio wyszkolonego personelu medycznego i szerszego dostępu donowoczesnych technologii, ale też dni takich jak Światowy Dzień Serca. 

W ramach tegorocznych obchodów ŚwiatowegoDnia Serca EMTEL zaprezentował również swój najnowszy defibrylator DefiMaxPlus.

***

UroczystośćCentralnych Obchodów Światowego Dnia Serca – Kraków, 30 września 2012 jest organizowana przezZarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego orazInstytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

ŚwiatowyDzień Serca, obchodzony po raz 13-ty w ponad 120 krajach ma na celu szerokieupowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz omożliwościach ich leczenia i profilaktyki.

Brak tagów