Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XI Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

Physio-Control | 2012-09-28
XI Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

W dniach 27-30września 2012 roku w Raciborzu odbędą się XI Otwarte Mistrzostwa Polski wRatownictwie Medycznym. W zawodach weźmie udział 60 ekip ratowniczych z kraju iz zagranicy.

Zespoły ratowniczebędą oceniane w wielu sytuacjach o różnym stopniu zagrożenia życia ofiar. Nazawodników czekają wielopunktowe zadania symulacyjne, zarówno nocne jak idzienne. Przewidziane są też sesje wykładowe oraz spotkania z sędziami zawodów.

Zawody wRatownictwie Medycznym to najbardziej znana, prestiżowa i niezwykle widowiskowaimpreza na terenie naszego kraju.

Nie zabraknierównież  prezentacji najnowocześniejszegosprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Physio-Control wesprze zawodyudostępniając, startującym w zawodach zespołom, urządzenia do mechanicznejkompresji klatki piersiowej LUCAS2 oraz defibrylatory LIFEPA15.„Każda edycjazawodów zostaje wzbogacona o nowe doświadczenia uczestników. Mistrzostwasą  okazją do pokazania sprawności imożliwości systemu ratownictwa medycznego, a także krokiem ku podnoszeniuprofesjonalizmu załóg” - mówi Dominik Orchel z Physio-Control. 

Organizatoremimprezy jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka, Starostwo Powiatowe,Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu oraz Związek Pracodawców Ratownictwa MedycznegoSPZOZ.

Celem zawodówjest podnoszenie umiejętności reagowania ratowników w codziennych akcjach,sytuacjach kiedy realnie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Uczestnicyotrzymają możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności w warunkachnajbardziej zbliżonych do realnych.

Patronathonorowy nad imprezą objęli: Minister Zdrowia-Bartosz Arłukowicz oraz Wojewodaśląski - Zygmunt Łukaszczyk

Szczegółoweinformacje oraz harmonogram imprezy dostępne na stronie:

http://mistrzostwa-raciborz.pl/