Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bankowe i pozabankowe wsparcie dla podmiotów leczniczych

Karolina Rozkosz, Healthcare Management Magazine | 2012-09-23

Na rynku istnieje wiele rozwiązań finansowych, poprzez które możliwe jest prowadzenie inwestycyjnych działań w placówkach medycznych. Różnorodne rozwiązania dedykowane są placówkom o odmiennym profilu, dlatego wybierając rodzaj wsparcia finansowego zarządzający muszą kierować się indywidualnymi potrzebami.

Wybór odpowiedniego rozwiązania finansowego uzależniony jest w znacznej mierze od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, wysokości inwestycji oraz formy prawnej i aktualnej sytuacji finansowej, placówki.

Bankowe źródła dofinansowania podmiotów leczniczych

Cesja wierzytelności

Forma prawna placówki medycznej może mieć istotne znaczenie dla wyboru odpowiedniej usługi finansowej, poprzez którą zrealizujemy naszą inwestycję. Ze względu na przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej placówek prywatnych, których udziały w wysokości 51% posiadają jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednim rozwiązaniem jest cesja wierzytelności. Polega ona na zawarciu umowy wykupu wierzytelności od dostawcy sprzętu medycznego. Placówka w roli dłużnika zawiera umowę zastawu rejestrowego na finansowanym sprzęcie.

Pożyczka a leasing

W przypadku placówek prywatnych istotne znaczenie odgrywa forma prawna jednostki oraz skład lekarski w organach Spółki. W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej oraz osób fizycznych z wykształceniem medycznym, a także zarządu Spółki, w którym większościowymi udziałowcami są lekarze i w dedykowanych produktach mamy wtedy do czynienia z uproszczoną procedurą, w ramach której do decyzji o przyznaniu finansowania nie są wymagane dokumenty księgowe placówki.

Szukasz zewnętrznych źródeł wsparcia dla swojego podmiotu? Chcesz się dowiedzieć, jak optymalizować koszty działalności leczniczej? Weź udział w III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012!

Pozabankowe źródła dofinansowania dla podmiotów leczniczych

Fundusze Unijne

Do 2013 roku mamy w Polsce 16 Programów Regionalnych po jednym dla każdego Województwa oraz 8 ogólnopolskich. W zależności od rodzaju placówki oraz charakteru planowanej inwestycji możliwe jest uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania nawet do 80% wartości.

Dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Są to dotacje celowe lub pożyczki na korzystniejszych niż w banku warunkach z jednoczesną możliwością umorzenia części kwoty pozostałej do zwrotu pod warunkiem zrealizowania w przyszłości inwestycji o zbliżonej wartości na cele związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną. Zakres inwestycji uzależniony jest od działań wyznaczonych na dany rok w WFOŚiGW, a procedura przyznawania takich dotacji jest bardzo zbliżona do unijnej przy czym trwa zdecydowanie krócej.

Inicjatywa pozadotacyjna JEREMIE

Są to kredyty i pożyczki na szczególnych warunkach jako specyficzna forma wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do beneficjenta. Rozwiązanie to jest dedykowane w szczególności firmom, które dopiero rozpoczynają działalność, bądź nie posiadają historii kredytowej ani odpowiedniej wysokości zabezpieczenia. Pozwala na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania zakresu świadczonych usług.

autor:
Karolina Rozkosz

>>Streszczenie artykułu pochodzi z lipcowo-sierpniowego wydania Healthcare Management Magazine. Zobacz o czym piszemy w aktualnym wydaniu!

>>Healthcare Management Magazine już dostępny na iPhone oraz iPad! Pobierz bezpłatną wersję demo magazynu w App Store. KLIKNIJ!
 

Tagi: finanse
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej