Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach decyduje się uzdrowić swoje finanse

A.M.G. Finanse | 2012-09-21

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie podpisały umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest opracowanie kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej Centrum, bieżące doradztwo w zarządzaniu oraz opracowanie dla placówki zaleceń restrukturyzacyjnych.

Umowę podpisano 18 września 2012 r. W jej ramach A.M.G. Finanse przeprowadzi kompleksową analizę działalności podstawowej placówki, zarządzania wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz cywilnoprawnymi, a także podda ocenie procesy wytworzenia usługi medycznej, w tym zakupów i dostaw.

„Problemy finansowe publicznych placówek ochrony zdrowia w Polsce to nie kwestia ostatnich tygodni, ale trudna rzeczywistość, z którą zarządzający szpitalami mierzą się od kilkunastu lat. Tym bardziej wzbudza pozytywne reakcje fakt, że Świętokrzyskie Centrum Zdrowia oraz województwo świętokrzyskie zdecydowały się postawić na niezależną, profesjonalną analizę swojej działalności, co stanowi punkt wyjścia do ewentualnych dalszych konstruktywnych działań, mających docelowo zakończyć się poprawą kondycji finansowej placówki.” – powiedział Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Efektem przeprowadzonej przez A.M.G. Finanse analizy będzie przygotowanie rekomendacji odpowiednich działań naprawczych w placówce, mających na celu uzdrowienie jej finansów.

 

A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl

Brak tagów