Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
Czas i miejsce: 28 września 2012 r. (piątek), godz. 10.00 – 16.00 w Warszawie 

W najbliższym czasie placówki ochrony zdrowia czeka rewolucja technologiczna, a co za tym idzie dostosowanie ich działalności do przepisów  z zakresu ochrony danych osobowych. W tym roku planowane są kolejne zmiany. Jak być na bieżąco i wypełnić rygorystyczne obowiązki nakładane na Administratorów Danych, czyli praktycznie wszystkich właścicieli, kierowników, dyrektorów organizacji, w których są dane klientów, pracowników, pacjentów czy kontrahentów? Sprawdź to na naszym szkoleniu!

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z praktycznych aspektów bezpieczeństwa informacji i danych w placówkach leczniczych.

Weź udział w szkoleniu i sprawdź, jakie wymagania formalno-prawne musisz spełniać przetwarzając dane osobowe w swojej placówce; przekonaj się, jakie zmiany zaszły w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, a jakie są dopiero planowane w placówkach leczniczych i co one dla Ciebie oznaczają; poznaj zasady ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym; dowiedz się, co musisz zaktualizować, jeśli w Twojej jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo; upewnij się, jakie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą działalności leczniczej i jak je właściwie zastosować w Twojej jednostce.

Szkolenie kierujemy do: 
  • administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych, kadry zarządzającej odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcą (dawne nzoz-y),menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych, pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami, właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych).

Szkolenie poprowadzi: 
  • Piotr Karniej dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.
  • mgr Maciej Gogół – menedżer zarządzający w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą, zastępca kierownika działu administracji. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Universite Paris 13 (zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej). Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Specjalizuje się w aspektach współpracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z płatnikami (NFZ i ubezpieczyciele komercyjni), a także w tworzeniu rozwiązań praktycznych z zakresu ochrony danych medycznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Moduł 1 – Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, uwarunkowania prawne i ochrona danych wrażliwych pacjentów (dr Piotr Karniej) 
2. Moduł 2 – Praktyczne wskazówki w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych (mgr Maciej Gogół) 
Pytania i odpowiedzi – podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi. 

Warunki uczestnictwa: 
Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto:  550 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 676,50 zł

PROMOCJA! Przy nadesłaniu zgłoszenia do  21 września 2012 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 553,50 zł.

Kontakt do organizatora:
Izabela Staszkiewicz
organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13 
e-mail:  IStaszkiewicz@wip.pl

Tagi: szkolenie