Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bezpłatne studia podyplomowe dla kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych

MedicalOnline.pl | 2012-09-18
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu rozpoczęła kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tym razem z bezpłatnych studiów podyplomowych może skorzystać kadra zarządzająca instytucji leczniczych – szpitali państwowych i prywatnych, przychodni, gabinetów lekarskich czy aptek.   

Studia realizowane są w ramach projektu „ Kierownicy w podmiotach leczniczych menedżerami XXI wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to odpowiedź na nową ustawę o działalności leczniczej, która stawia przed podmiotami medycznymi zupełnie nowe wymagania. Współczesne uwarunkowania prawne, dotyczące głównie jednostek publicznych, mają doprowadzić do zmian organizacyjnych w jednostkach medycznych, skutkując ich przekształceniem w spółki prawa handlowego.

Studia podyplomowe proponowane przez WSB we Wrocławiu w ramach projektu są skierowane do kadry kierowniczej instytucji leczniczych. Słuchaczom dostarczą one obszernej wiedzy na temat nowoczesnych technik zarządzania i wyposażą ich w kompetencje menedżerskie, niezbędne w nowoczesnej placówce medycznej. 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 25 rok życia i posiadają wykształcenie wyższe, zatrudnione na umowę o pracę w instytucjach leczniczych jako kadra zarządzająca (personel medyczny lub niemedyczny).  Studia rozpoczną się w listopadzie 2012 roku i będą odbywać się w systemie weekendowym (średnio co dwa tygodnie) do maja 2013 roku.
 
Dodatkowo, osoby biorące udział w rekrutacji mogą również ubiegać się o wsparcie dodatkowe w formie zwrotu kosztów dojazdu i powrotu z zajęć lub zapewnienia noclegów między pierwszym i drugim dniem zjazdów.

Rekrutacja trwa. Szczegóły można znaleźć pod adresem: http://projekty.wsb.wroclaw.pl/projektmedyczny