Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Komercyjne wykorzystanie sprzętu medycznego zakupionego z dotacji unijnej

Greta Kanownik, serwiszoz.pl | 2012-09-18
Jeśli w umowie o dofinansowanie określono, iż kupiony sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pobieranie opłat od pacjentów korzystających z niego byłoby naruszeniem warunków zawartych w umowie w zakresie przedmiotu umowy.

Ustawa o działalności leczniczej otwiera drogę do przekształcania SPZOZ w spółki prawa handlowego, z czym wiąże się możliwość świadczenia usług komercyjnych poza kontraktem z NFZ. Rodzi się więc pytanie, czy przekształcony w spółkę samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej, który korzystał z dotacji unijnej przeznaczonej na jego wyposażenie, może przy jego użyciu udzielać świadczeń komercyjnych przed upływem 5-letniego terminu trwałości projektu biegnącego od czasu wzięcia udziału danej placówki w programie unijnym.

Wątpliwości dotyczące komercyjnego wykorzystania sprzętu

Wątpliwości dotyczące tego tematu wynikają stąd, iż państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca czyli odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu jest zobowiązana do zapewnienia tzw. trwałości projektu, co oznacza, że w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji projektu nie zostanie on poddany zasadniczym modyfikacjom. Wynika stąd, iż jeśli w umowie o dofinansowanie określono, iż kupiony sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pobieranie opłat od pacjentów korzystających z tego sprzętu byłoby naruszeniem warunków zawartych w umowie w zakresie przedmiotu umowy, a więc założeń co do tego, na jakich warunkach została podmiotowi leczniczemu udzielana określona kwota dofinansowania. Należy zwrócić uwagę, że skorzystanie z funduszy unijnych nie wyłącza całkowicie możliwości udzielania świadczeń komercyjnych, gdyż można ich udzielać poza tzw. strefą objętą dofinansowaniem. Jednak w przypadkach, gdy fundusze zostały wykorzystane na modernizację całego obiektu, udzielanie świadczeń komercyjnych nie będzie możliwe.

Drugim aspektem jakim należy się kierować przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przyjmować pacjentów odpłatnie na sprzęcie kupionym za środki unijne, jest ustalenie, jakiego rodzaju wsparcie otrzymał dany podmiot leczniczy. Możemy mieć bowiem do czynienia ze zobowiązaniami beneficjenta na podstawie wydanych oświadczeń, co obliguje go do przestrzegania zawartych zapisów.

W sytuacji, gdy SPZOZ zawarł umowę o dofinansowanie i jednocześnie zadeklarował zachowanie trwałości projektu przez okres 5 lat po zakończeniu inwestycji, przekształcona spółka będzie odpowiedzialna za dochowanie wskazanego zobowiązania pod groźbą zwrotu dotacji wraz z odsetkami skarbowymi.

Tematyka dotycząca komercyjnego wykorzystania sprzętu medycznego zakupionego ze środków unijnych  będzie dokładnie omówiona podczas 3. edycji Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia „Zarządzanie podmiotem leczniczym - wyzwania i trendy 2012/2013 r.“, które odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2012 r. w Warszawie. Więcej informacji oraz możliwość zgłoszenia udziału – na stronie http://www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl  lub pod nr. 22 429 41 87, 22 429 41 62.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej