Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Placówki medyczne podczas wakacji mogą mieć więcej pacjentów!

SerwisZOZ | 2012-08-22
Placówki medyczne podczas wakacji mogą mieć więcej pacjentów, który korzystają ze świadczeń zdrowotnych poza miejscem zamieszkania. Dlatego warto przypomnieć, że każdy ma prawo skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Jeśli dana osoba nagle zachoruje, a nie ma przy sobie dowodu ubezpieczenia, może taki dokument okazać później. W przypadku leczenia szpitalnego dowód ubezpieczenia pacjent powinien przedstawić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, jeśli nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli w tym terminie nie jest to możliwe, dokument ten może być przedstawiony w ciągu 7 dni od zakończenia udzielania świadczeń. W innym przypadku np. w przychodni - obowiązuje termin 7 - dniowy. Jeśli pacjent nie przedstawi dowodu ubezpieczenia w ww. terminach, świadczenie zostaje udzielone na jego koszt.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna świadczeniodawca ma obowiązek udzielać świadczeń ubezpieczonym, nieznajdującym się na jego liście świadczeniobiorców oraz osobom innym niż ubezpieczeni m.in. dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia, kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Przypomina o tym również Rzecznik Praw Pacjenta.

Wszystko o zarządzaniu placówką medyczną znajdziesz tutaj!
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej