Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Tarnów w sieci LIFENET

Physio-Control | 2012-08-14
Tarnów w sieci LIFENET

Pod koniec lipca do ogólnopolskiego systemu telemedycyny ratunkowej LIFENET została włączona kolejna małopolska placówka medyczna - Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza w Tarnowie. Oddział Kardiologii został również wyposażony w  urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS2. W województwie małopolskim to już szósta stacja do odbioru transmisji diagnostycznego EKG. Wcześniej system został wdrożony m.in. w Chrzanowie, Krakowie i Nowym Targu, Nowym Sączu i Zakopanem.

System teletransmisji ratunkowej LIFENET działa już prawie we wszystkich województwach w Polsce. W całodobowym trybie pracuje ponad 90 Medycznych Stacji Odbiorczych, najwięcej na Mazowszu i Śląsku. Ich liczba ciągle wzrasta. O pracy systemu pochlebnie wypowiadają się uznani kardiolodzy i specjaliści medycyny ratunkowej. Każda kolejna placówka przystępująca do programu, to zwiększenie szansy na ograniczenie w Polsce liczby zgonów będących rezultatem zawału serca.

System LIFENET, wdrożony u nas w szpitalu stwarza możliwość rozpoznania zawału serca już w domu pacjenta. Zespół pogotowia ratunkowego wykonuje EKG chorej osoby, a następnie za pomocą modemu przesyła jego zapis do szpitala, do Medycznej Stacji Odbiorczej LIFENET. Tam, dyżurujący w pracowni hemodynamicznej kardiolog ocenia kondycję pacjenta i podejmuje decyzję o tym, gdzie powinien trafić – mówi Ordynator Wojewódzkiego Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie, Marek Skura. - Chorzy, których stan jest poważny, kierowani są bezpośrednio na ratujący życie zabieg poszerzenia zwężonych lub zatkanych naczyń krwionośnych serca (tzw. angioplastykę). Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni transport pacjenta do ośrodka specjalistycznego, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym – kontynuuje lekarz. To ogromna oszczędność czasu, a czas jest kluczowy w przypadku leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych. Aby pacjent miał szansę na szybkie odzyskanie zdrowia, powinien trafić pod opiekę lekarza w przeciągu godziny od wystąpienia pierwszych objawów zawału – dodaje.

Na obszarach, w których wprowadza się system LIFENET szansa na uratowanie życia osobom z zawałem serca znacznie wzrasta. Przy wdrożeniu systemu prowadzone są szkolenia dla ekip ratowniczych. To znaczne udogodnienie w codziennej pracy ratowników. Coraz częściej się zdarza, że w zespole karetki nie ma lekarza, a dzięki teletransmisji możliwa jest konsultacja ze specjalistą na odległość. Z kolei szpital, otrzymując z wyprzedzeniem szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta, może lepiej się przygotować na jego przyjęcie.

Do Medycznej Stacji Odbiorczej uruchomionej na Oddziale Kardiologii naszego szpitala transmitować będą karetki z Brzeska, Bochni, a docelowo również z Dębicy – mówi Anna Czech, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie. Nasza placówka konsekwentnie dąży do dopasowania ośrodka do najwyższych standardów medycznych, a takie przedsięwzięcie jak wdrożenie systemu LIFENET, zdecydowanie poprawi szansę na skuteczniejsze leczenie chorych w regionie i znacznie poprawi szanse pacjentów na przeżycie oraz krótszą rehabilitację – dodaje.

Tagi: telemedycyna