Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka zaprasza na III edycję szkolenia: „Dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych”

29 sierpnia 2012 r., godz. 10.00-16.00 w Warszawie

Termin: 29 sierpnia 2012 r.
Czas trwania: 10.00-16.00

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

Cel szkolenia:
31 grudnia 2012 r. kończy się okres przejściowy, w którym kierownicy podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych muszą dostosować ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz zgłosić odpowiednie zmiany do rejestru. Jak zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem? 

Weź udział w szkoleniu z doświadczonym menedżerem i autorem książki "Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej" dr Piotrem Karniejem i zyskaj pewność, że dostosowałeś swoją placówkę do wymagań nowej ustawy o działalności medycznej.

Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej, właścicieli i członków zarządu podmiotów leczniczych

AGENDA
1. Wątpliwości interpretacyjne uczestników rynku ochrony zdrowia - ustawa o działalności leczniczej w praktyce 
2. UWAGA ZMIANY! Wymagania niezbędne do zrealizowania w podmiotach leczniczych przed 31 grudnia 2012 r.
3. Zmiany w ustawie od 1 lipca 2012 r. na podstawie nowelizacji 
4. Współpraca podmiotów leczniczych z praktykami zawodowymi (lekarzy i pielęgniarek) w działalności medycznej i tryb zawierania umów o podwykonawstwo 
5. Warunki funkcjonowania SPZOZ w nowej rzeczywistości 
6. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę handlową 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty lecznicze 
8. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – co zgłosić? 
9. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od zdarzeń medycznych podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 
10. Pozycja kierownika podmiotu leczniczego 
11. Regulamin organizacyjny szpitala, przychodni i praktyki zawodowej - wg nowych przepisów po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej!
12. Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - prezentacja wybranych przykładów statutów 
13. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy (konkursy dla kierowników SPZOZ, kwalifikacje pracowników SPZOZ i inne)
14. Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – jak stworzyć nowy i zmodyfikować już istniejący?

Pytania i odpowiedzi – podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi. 

Uwaga! Uczestnicy, w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia, mogą również bezpłatnie skonsultować z prelegentem swoje wątpliwości związane z ustawą o działalności leczniczej przesyłając pytania e-mailem na adres: serwiszoz@wip.pl Odpowiedź zostanie udzielona mailowo. 

Warunki uczestnictwa: 
Koszt udziału w szkoleniu wynosi: netto 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia 22 sierpnia 2012 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT, kwota brutto: 602,70 zł.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.