Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

HEALTHCARE IT TRENDS 2012

Centrum Edukacji Medycznej CEMED
Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie, 13 września 2012 r.

Uczestnictwo bezpłatne
Konferencja to pierwsze ogólnopolskie spotkanie:
administratorów sieci IT w placówkach medycznych, kierowników działu IT/technicznego/administracji, dyrektorów pionu technicznego, przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnych za rozwój technologiczny placówki medycznej.

Od 1 sierpnia 2014 r. każda placówka świadcząca usługi opieki medycznej będzie zobligowana do tworzenia, zarządzania i magazynowania dokumentacji medycznej w formie cyfrowej. Dla wielu placówek oznacza to rewolucję technologiczną i ... rewolucję w sposobie myślenia.

Zbliżająca się rewolucja technologiczna w postaci informatyzacji placówek medycznych na pewno budzi niepokój niejednego menedżera i administratora danych. Warto przygotować się do niego przede wszystkim merytorycznie i potraktować możliwości, które za sobą niesie, jako doskonałe i wydajne narzędzia zarządzania strategicznego w placówce.

Zapewne nieraz zastanawiałeś się, czy Twoja placówka poradzi sobie z taką zmianą i czy zdążysz wdrożyć wszystkie procedury na czas. Już nie musisz się tego obawiać!

Na konferencji obecni będą wybitni eksperci, liderzy z branży oraz praktycy, którzy przybliżą słuchaczką problematykę związaną z informatyzacją i na postawie wdrożeń w swoich placówkach omówią towarzyszące temu porażki i sukcesy.

Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, podczas którego eksperci wspólnie z uczestnikami będą dyskutować na temat nowych obowiązków administratorów sieci IT w podmiotach leczniczych wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne:

I. Polityka bezpieczeństwa danych medycznych w placówce
Eksperci omówią problematykę dotyczącą: bezpieczeństwa danych w modelu „chmury obliczeniowej”; zabezpieczeń danych medycznych w sytuacji gdy szpital korzysta z sieci bezprzewodowej; narzędzi i metod zabezpieczania danych medycznych; opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa w placówce medycznej oraz dostępu do danych – kto może, a kto nie.

II. Elektroniczna dokumentacja medyczna
Podczas prelekcji na temat elektronicznej dokumentacji medycznej uczestnicy konferencji dowiedzą się: jak opisać procesy w placówce, aby wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną; jak zaprojektować i wdrożyć system zarządzania dokumentacją medyczną w praktyce; jak zintegrować systemy PACS z systemami RIS i HIS; czy można tradycyjny system HIS wykorzystać do obsługi elektronicznej dokumentacji pacjenta.

III. Nowoczesne technologie w medycynie – przykłady efektywnych wdrożeń
W tej części konferencji zaprezentowane zostaną przykłady wdrożeń nowatorskich rozwiązań 
z zakresu nowoczesnych technologii w branży medycznej.

Partnerzy konferencji:
IBM, Fortinet, Systemy Informatyczne ALMA, AGFA Healthcare, Sagittario, drEryk

Uczestnikom konferencji gwarantujemy:
  • prelekcje ekspertów z zakresu IT w ochronie zdrowia
  • profesjonalne prezentacje
  • wymianę doświadczeń i możliwość konsultacji w gronie wybitnych specjalistów
  • pakiet materiałów konferencyjnych
  • serwisy kawowe i lunch

Więcej informacji oraz pełną agendę konferencji znajdziesz na stronie internetowej: http://healthcareit2012.wip.pl/ 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zachęcamy do szybkiego zgłaszania swojego udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zgłosić udział w konferencji, wypełnij formularz online: http://healthcareit2012.wip.pl/rejestracja.html 

Jeżeli nie jesteś zainteresowany tematyką konferencji lub nie możesz wziąć w niej udziału, prosimy o przekazanie informacji o wydarzeniu innym osobom z Twojej placówki.