Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Elektroniczna dokumentacja medyczna - regulacje prawne

Healthcare Management Magazine | 2012-07-20

Pozostały dwa lata na dostosowanie placówek, ale doświadczeni menedżerowie wiedzą, że aby projekty zakończyć sukcesem i nie podejmować działań w pośpiechu warto już dziś przystąpić do planowania i przygotowywania projektów informatycznych.

Jak i kiedy przeprowadzić zmiany, aby zmieścić się w ustawowych terminach?

Poznaj odpowiedź podczas Healthcare IT Trends 2012. Zarejestruj się bezpłatnie i zagwarantuj sobie miejsce na liście uczestników!

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia, w którym przetwarzane będą dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.


Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, także w postaci elektronicznej, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydane na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku dokumentacja medyczna prowadzona będzie wyłącznie w postaci elektronicznej. Niemniej jednolite dostosowanie systemów świadczeniodawców nie będzie możliwe przed opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia właściwych standardów oraz wytycznych w tymże zakresie.

Spójne komunikaty o właściwej strukturze logicznej to nadzwyczaj istotny element przyszłego systemu, dlatego też zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, Minister Zdrowia zobowiązany jest do określenia:
• formatu elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez usługodawców w Systemie Informacji Medycznej,
• warunków organizacyjno - techniczne zamieszczania i pobierania z Systemu Informacji Medycznej dokumentów elektronicznych,
• warunków organizacyjno-technicznych realizacji dostępu i pobierania danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat elektronicznej dokumentacji medycznej? Kliknij

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej