Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku z profesjonalnym wsparciem w zakresie zarządzania

A.M.G. Finanse | 2012-07-16
Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku podpisało umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Dzięki niej placówka zamierza zbilansować swoją bieżącą działalność.

Umowę podpisano 5 lipca 2012 r. W jej ramach szpital otrzyma analizę działalności podstawowej placówki, obejmującą między innymi procesy zakupów i dostaw oraz procesy wytworzenia usługi medycznej, jak również zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi.

Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do przygotowania przez A.M.G. Finanse rekomendacji dla szpitala w zakresie podjęcia dalszych niezbędnych działań restrukturyzacyjnych, których efektywne wdrożenia pozwoli placówce uzdrowić jej finanse.A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl
Brak tagów