Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie oraz Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy chcą polepszyć swoją kondycję finansową

A.M.G.Finanse | 2012-07-11

Szpitale z Częstochowy oraz z Bydgoszczy podpisały niezależnie umowy z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu. Szpitale otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie uzdrowienia swoich finansów.

Umowy podpisano 4 lipca 2012 r. W ich ramach przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza działalności podstawowej każdej placówki, obejmująca między innymi procesy wytworzenia usługi medycznej oraz procesy zakupów i dostaw. Zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami zostanie poddane weryfikacji, pod kątem uzyskania najlepszej efektywności finansowej placówek.

Na podstawie przeprowadzonych przez A.M.G. Finanse analiz każdy szpital otrzyma rekomendacje odpowiednich działań restrukturyzacyjnych, których konsekwentne wdrożenie przez kadrę zarządzającą powinno uzdrowić finanse placówek.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl

Brak tagów