Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Recepty pro auctore i pro familia po nowelizacji

Serwis ZOZ | 2012-07-11

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nałożyła na lekarzy nowy obowiązek prowadzenia wykazu dokumentującego wystawianie recept pro auctore i pro familia, tj. dla siebie, małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Dotychczas ich wystawianie nie wymagało prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej.

Między innymi dlatego zdecydowano o wprowadzeniu uproszczonej procedury dokumentowania wystawienia recept pro auctore i pro familia.

>>Chcesz otrzymywać bezpłatnie informacje na temat zarządzania dokumentacją medyczną? Zapisz się na bezpłatny eletter Serwis ZOZ!

Zgodnie z nią lekarz jest zobowiązany do prowadzenia wykazu zawierającego m.in.:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę wystawienia recepty,
  • imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta,
  • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
  • nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego oraz postać, w jakiej ma być wydany.

Jeżeli dane pacjenta, któremu wystawiana jest recepta pro auctore i pro familia, nie uległy zmianie, kolejne wpisy w tym zakresie można zastąpić adnotacją o kontynuacji leczenia.

>>Wszystko o elektronicznej dokumentacji medycznej! Sprawdź teraz

Tagi: recepty
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej