Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ewakuacja placówki medycznej - jakie kroki podjąć?

Dariusz Poznański, ekspert "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" | 2012-07-07

Zarządzając ewakuację placówki, należy zapewnić bezpieczeństwo personelu, pacjentów, a także zabezpieczyć majątek szpitala i dokumentację medyczną pacjentów.

Przyczyny ewakuacji mogą być różne. Może ją zarządzić nie tylko kierownik podmiotu leczniczego, ale i jego podmiot prowadzący. Ewakuacji może podlegać całość placówki lub jej poszczególne komórki.

Sytuacja prowadząca do ewakuacji może rozwinąć się w sposób możliwy do przewidzenia i pozwolić na przygotowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem, ale kierownik może również stanąć w obliczu konieczności podjęcia decyzji w ciągu kilku minut. 

W przypadku uruchomienia procedur ewakuacyjnych nie można sobie pozwolić na improwizację. Placówka powinna mieć ustanowione procedury ewakuacyjne na wypadek różnych rodzajów zdarzeń (pożaru, powodzi, alarmu bombowego).

Jeśli sytuacja kryzysowa jest możliwa do przewidzenia, należy podjąć odpowiednie kroki przygotowawcze, tj. wstrzymać przyjęcia, wypisać pacjentów lub przewieźć ich do innych poinformowanych uprzednio podmiotów leczniczych.

Fachowe wskazówki na temat realizacji kontraktu z NFZ! Zobacz

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów

Kierownik podmiotu leczniczego ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów oraz mienie szpitala. Do jego obowiązków należą:

  • wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za ewakuację pracowników i zwalczanie pożarów,
  • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej (art. 209 Kodeksu pracy).

Bezpieczeństwo personelu

Kierownik podmiotu leczniczego musi też niezwłocznie poinformować pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia i podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Niezbędne będzie dostarczenie pracownikom instrukcji umożliwiających, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia zarządzający placówką jest zobowiązany:

  • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
  • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

Dyrektor szpitala ma również obowiązek do stosowania się do wszelkich wytycznych w zakresie przygotowania szpitala na potrzeby obronne oraz w przypadku katastrof naturalnych.
Ma też możliwość wezwania pracowników do pracy przy prowadzeniu akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia pacjentów. W takiej sytuacji dopuszczalne jest przekroczenie norm czasu pracy przez pracowników.

Chcesz otrzymywać bezpłatnie informacje na temat zarządzania placówką medyczną? Zapisz się na bezpłatny eletter Serwis ZOZ! 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej