Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zamierza usprawnić swoje procesy zarządcze i polepszyć kondycję finansową

A.M.G. Finanse | 2012-07-06

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze oraz województwo świętokrzyskie podpisały umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu, którego efektem powinno być między innymi podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zbilansowania bieżącej działalności szpitala, a także opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych.

Umowę podpisano 2 lipca 2012 r. W jej ramach szpital oraz podmiot tworzący otrzymają analizę działalności podstawowej placówki, obejmującą między innymi procesy wytworzenia usługi medycznej oraz procesy zakupów i dostaw, jak również zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi.

Wnioski, które pojawią się na bazie przeprowadzonych przez A.M.G. Finanse analiz, posłużą do zaproponowania placówce odpowiednich działań naprawczych, mających na celu uzdrowienie jej finansów.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów