Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale w województwie świętokrzyskim ze wspólnymi zasadami księgowania

A.M.G. Finanse | 2012-07-04

Szpitale publiczne województwa świętokrzyskiego, przy wsparciu zewnętrznego doradcy, ujednolicą swoje zasady księgowania, a także przeanalizują Zakładowe Plany Kont. Samorząd województwa podpisał bowiem umowę z firmą A.M.G. Finanse, której przedmiotem jest opracowanie takich spójnych zasad.

Umowa została zawarta 2 lipca 2012 r. A.M.G. Finanse, firma świadcząca usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, skupi się przede wszystkim na dwóch kwestiach. Sporządzi dla SPZOZ, których podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie, powszechnie obowiązujące wspólne zasady księgowania. Dodatkowo opracuje też dla tych jednostek jednolity Zakładowy Plan Kont.

„To już kolejne województwo, które zdecydowało się powierzyć nam dokonanie odpowiednich analiz i wdrożenie działań ujednolicających aspekty księgowe funkcjonowania wszystkich podległych mu szpitali publicznych. Założenie takich działań jest oczywiste – wspólne zasady oznaczają lepszą kontrolę i zwiększenie efektywności wszystkich placówek, a to docelowo powinno przełożyć się w przyszłości na ich lepszą kondycję finansową – a dzięki temu lepszy poziom świadczonych pacjentom usług.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl

Brak tagów