Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

LIFENET w Busku-Zdroju

Physio-Control | 2012-07-03
LIFENET w Busku-Zdroju

Lifenet

Na Oddziale KardiologiiInwazyjnej i Angiologii w Busku-Zdroju został zainstalowany system LIFENET. Wwojewództwie świętokrzyskim to już piąta stacja do odbioru transmisjidiagnostycznego EKG. Wcześniej system został wdrożony w Sandomierzu, OstrowcuŚwiętokrzyskim, Końskich i Pińczowie.

W diagnostyce zawału, szczególnieprzy zawale dolnej części ściany serca, można spotkać nietypowe, trudnorozpoznawalne dolegliwości takie jak nudności, bóle brzucha, wymioty. Wniektórych przypadkach u części chorych ból może w ogóle nie występować.Dotyczy to głównie osób starszych, zwłaszcza kobiet oraz chorych na cukrzycę. Szczególnieprzydatne są wtedy badania pomocnicze. Dlatego tak istotnym jest teletransmisjadanych z zapisu EKG do lekarza dyżurującego.

System LIFENET dajemożliwość rozpoznania zawału serca już w domu pacjenta. Zespół pogotowiaratunkowego wykonuje EKG chorej osoby, a następnie za pomocą modemupodłączonego do defibrylatora przesyła jego zapis do szpitala, do MedycznejStacji Odbiorczej. Tam, dyżurujący w pracowni hemodynamicznej, kardiolog oceniakondycję pacjenta i podejmuje decyzję o tym, gdzie powinien trafić. Chorzy,których stan jest poważny, kierowani są bezpośrednio na ratujący życie zabiegposzerzenia zwężonych lub zatkanych naczyń krwionośnych serca (tzw.angioplastykę). Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni transport pacjenta doośrodka specjalistycznego, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań wszpitalu rejonowym. Z kolei ośrodek specjalistyczny, otrzymując z wyprzedzeniemszczegółowe informacje o stanie pacjenta, jest w stanie lepiej się przygotowaćna jego przyjęcie

W tym przypadku ogromną zaletą jest wyeliminowanie transportu donajbliższego szpitala rejonowego na izbę przyjęć. Gra toczy się o czas. A imjest krótszy czas dotarcia pacjenta na zabieg, tym mniejsza jest martwicamięśnia sercowego – mówi dr Piotr Lenczewski kierownik Pracowni KardiologiiInwazyjnej w Busku-Zdroju. Dodatkowo,w karetkach pracujących w systemie LIFENET ratownicy i lekarze często mająspecjalne, przekazane przez kardiologów leki, które zazwyczaj są podawanedopiero tuż przed zabiegiem. Podanie ich wcześniej (już w domu pacjenta) naspecjalne polecenie lekarza kardiologa, po obejrzeniu przekazu telemedycznego,znacznie zwiększa szanse na sukces zabiegu angioplastycznego – dodaje.

Na obszarach, w których wprowadza się system LIFENETszansa na uratowanie życia osobom z zawałem serca znacznie wzrasta - tłumaczy Dominik Orchel z firmy Physio-Control. Zlokalizowanie Medycznej Stacji Odbiorczej w Busku-Zdroju zdecydowaniepoprawi szansę na jeszcze skuteczniejsze leczenie chorych w tym regionie.

System teletransmisji ratunkowej LIFENET działajuż prawie we wszystkich województwach w Polsce. Wcałodobowym trybie pracuje ponad 80 Medycznych Stacji Odbiorczych,najwięcej na Mazowszu i Śląsku. Ich liczba ciąglewzrasta. O pracy systemu pochlebnie wypowiadają się uznani kardiolodzy ispecjaliści medycyny ratunkowej. Każda kolejna placówka przystępującado programu, to zwiększenie szansy na ograniczenie w Polsce liczby zgonówbędących rezultatem zawału serca. System LIFENET, to skuteczne narzędzie wwalce z czasem i o życie.

Tagi: telemedycyna