Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu otrzyma profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania

A.M.G. Finanse | 2012-06-18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu kontynuuje owocną współpracę w zakresie zarządzania z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Jej celem jest konsekwentna poprawa kondycji finansowej placówki.

Umowę podpisano 6 czerwca 2012 r., zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W jej ramach A.M.G. Finanse będzie świadczyć szpitalowi usługi doradztwa w zarządzaniu, w tym wdrażaniu działań z zakresu restrukturyzacji naprawczej.

„Uważamy,że dobrze się stało, że kontynuujemy współpracę ze szpitalem w Zgierzu. W ramach wcześniejszej umowy ze szpitalem dokonaliśmy rzetelnej oceny jego funkcjonowania, co stanowiło punkt wyjścia do podjęcia przez dyrekcję decyzji odnośnie dalszych działań naprawczych, uzdrawiających finanse placówki. Teraz, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, będziemy na bieżąco doradzać kadrze menadżerskiej placówki w bieżących kwestiach związanych z jej zarządzaniem, a także z wdrożeniem odpowiednich działań restrukturyzacyjnych” –mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Umowę zawarto na okres 22miesięcy.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników,firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl

Brak tagów