Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie kary może nałożyć NFZ?

serwiszoz.pl | 2012-06-17

Świadczeniodawca, u którego w wyniku przeprowadzonej kontroli NFZ dopatrzył się nieprawidłowości, może spodziewać się, że zostanie nałożona na niego sankcja w postaci:

  • zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych,
  • kary umownej lub
  • rozwiązania umowy w części lub całości bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Masz kontrakt z NFZ i chcesz się dobrze przygotować do kontroli? Poznaj wskazówki ekseprta prawnego

Z danych dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez NFZ, a obejmujących świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) związanych z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia przez świadczeniodawców z terenu całej Polski wynika, że ponad połowa udzielonych porad (51,5%) została rozliczona niezasadnie. Wielokrotnie powodami ich zakwestionowania było:

  • rozpoznanie ustalone zostało na podstawie jednorazowych wizyt, np. jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi, jednorazowy pomiar glikemii,
  • rozpoznanie postawione bez wykonania jakichkolwiek badań diagnostycznych,
  • brak monitorowania procesu leczenia, w tym brak monitorowania skutków wieloletniego nadciśnienia tętniczego oraz brak monitorowania przebiegu cukrzycy;
  • braki w dokumentacji medycznej, np. potwierdzenia choroby;
  • leczenie przez lekarzy POZ różnorodnych jednostek chorobowych, np. udaru mózgu, zatoru płucnego i zawału serca;
  • niespełnienie kryteriów porady lekarskiej: wpisy w dokumentacji medycznej dotyczyły wyłącznie wypisania recepty na dany lek - brak było natomiast adnotacji o przeprowadzonym badaniu (www. nfz.gov.pl - "Informacja prasowa dotycząca kontroli porad udzielanych w związku z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)", źródło Biuro Komunikacji Społecznej, 8.12.2010 r.).

Jeżeli w następstwie przeprowadzonej kontroli przez oddział wojewódzki NFZ zostanie zakwestionowane wykonywanie świadczeń wykazanych w sprawozdaniu oraz stwierdzone przekazanie świadczeniodawcy nienależnych środków finansowych, świadczeniodawca zostanie zobowiązany do zwrotu przekazanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Funduszu. Ponadto powinien złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowych.

Więcej informacji znajdziesz w bezpłatnym eletterze Serwis ZOZ.
Zapisz się, a otrzymasz prezent!

Tagi: kary NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej