Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy NFZ może odrzucić ofertę?

Serwis ZOZ | 2012-06-14
Najczęstrzą przyczyną odrzucenia oferty przez NFZ są nieprawdziwe informacje w niej zawarte, a dotyczą one głównie braku odpowiedniego personelu medycznego, sprzętu, pomieszczeń.

Do ujawnienia takich braków dochodzi podczas 
kontroli NFZ.

W wyniku ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy składają swoje oferty. Następnie komisja konkursowa ocenia pod kątem formalnoprawnym oferty. W sytuacji kiedy komisja stwierdzi braki formalne wzywa świadczeniodawcę do ich usunięcia. Kolejną czynnością komisji konkursowej może być przeprowadzenie kontroli mającej na celu porównanie danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym.

Kontrola porównująca dane ze stanem faktycznym

Niejednokrotnie w następstwie przeprowadzonej kontroli dochodzi do ujawnienia, że wskazany w ofercie lokal, w tym przykładowo gabinet lekarski, pomieszczenia socjalne, toalety dla personelu i pacjentów, jak i pozostałe pomieszczenia znajdują się na etapie wykończeniowym.

Najczęstsze błędy

Nieprawdziwe informacje mogą dotyczyć także podania listy personelu medycznego zatrudnionego u świadczeniodawcy, który miał wykonywać świadczenia. W rzeczywistości może się okazać, że personel ten nie był zatrudniony, a obowiązywały jedynie ustne zapewnienia w kwestii zatrudnienia przyszłych pracowników z chwilą podpisania umowy z NFZ.

Kontrole wykazywały także brak sprzętu przedstawionego w ofercie, a świadczeniodawca przykładowo przedstawiał jedynie fakturę proforma na zakup danego sprzętu, gwarantujące natychmiastową dostawę z chwilą podpisania umowy z NFZ.

Więcej informacji znajdziesz w bezpłatnym eletterze Serwis ZOZ.
Zapisz się, a otrzymasz prezent!

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej